Näringslivsminister Mika Lintilä besöker Ingå tisdagen den 14 november. Minister Lintilä besöker Ingå på basen av kommunstyrelseordförande Henrik Wickströms inbjudan.

Under besöket har minister Lintilä möjligheten att bekanta sig med aktuella frågor med tanke på utvecklingen av näringslivet i Ingå. Därtill får minister Lintilä bekanta sig med Inkoo shippings verksamhet.

-Ingå har en stor potential inom näringslivet i hela regionen. Vi befinner oss nära huvudstadsregionen och vi har goda faciliteter att erbjuda för nya företagare och industri. Detta vill vi även lyfta fram under minister Lintiläs besök, säger kommunstyrelseordförande Henrik Wickström.

-Vi hoppas att vi kan under minister Lintiläs besök reflektera över de utmaningar en kommun som Ingå har med tanke på utvecklandet av näringslivet, säger fullmäktigeordförande Robert Lemström.

Besöket kommer att äga rum vid Ingå shippings område i Ingå djuphamn. Förutom Wickström deltar i besöket från Ingå kommuns del bl.a. kommunfullmäktigeordförande Robert Lemström, kommundirektör Jarl Boström och förvaltningschef Eija Taskinen. I mötet deltar även Thomas Bergman, verkställande direktör för Inkoo shipping.