SFP:s viceordförande, Henrik Wickström, gläds över nyheterna Helsingin sanomat om att norska företaget Blastr Green Steel har till avsikt etablera verksamhet i Ingå till Joddbölområdet där Ingås djuphamn finns. Det var där LNG-terminalfartyget placerades i december. Blastr ska placera sin fabrik på Fortums fastighet. 

Wickström fungerar också som styrelseordförande i Ingå. 

-Det här är fina nyheter! Det här är ett bevis på Ingås och Västnylands livskraft. Vi och hela Finland behöver fler jobb och positiva företagsnyheter. Jag är tacksam för Fortums aktivitet i frågan, säger Wickström.

Wickström poängterar att det verkliga jobbet börjar först nu. Enligt honom talar man om en stor satsning för en liten kommun. Kommunens uppdrag blir att främja planläggningen men även fundera hur allt kan påvekra kommunen. Men enligt honom är det viktigt att agera framåt noggrant eftersom slutligt investeringsbeslut saknas än.

-Det här kan betyda en verkligt stor utveckling för kommunen ifall projektet blir av. Vi pratar om en omfattande investering. Skolor, bostäder, kollektivtrafik och annan service – allt måste funderas på. Men vi måste ändå noga analysera vad det här projektet betyder för oss. Invånarnas måste också involveras här. Än har vi en lång väg att gå och som bolaget sagt börjar först arbetet nu, säger Wickström.

Blastr är företag som sysslar på med hållbar stålindustri. Det är även den sortens verksamhet som ska placeras i Ingå på Fortums fastighet. Företaget planerar inleda sin verksamhet till slutet av 2026 . Planen är att investeringen ska omfatta 1200 jobb, enligt Helsingin sanomat.

-Den här investeringen vill främja den gröna omställningen. Här finns alltså också en större global klimataspekt som jag anser att är viktigt, säger Wickström.