Trafik- och kommunikationsministeriet publicerade tidigare i veckan ett utkast på en förordning gällande stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar samt om deras servicenivå.

Ur ett västnyländskt perspektiv kan man notera att då det gäller stomnätet för järnvägar är Kustbanan med i förslaget ministeriet har lagt fram. Angående landsvägar finns riksväg 25 med.

Trots en massiv trafik längs med stamväg 51 saknas den i ministeriets utkast. Detta förvånar Ingås kommunstyrelseordförande, Henrik Wickström (SFP).

-Jag hade hoppats att stamväg 51 skulle finnas med i det här utkastet. Stamvägen 51 är vältrafikerad och trafikmängderna är höga även i jämförelse med flera andra vägavsnitt, säger Wickström.

– Övriga stamvägar är inte med i ministeriets förslag, vilket säkert även är del orsaken till varför inte stamväg 51 inte heller är med på ministeriets lista. Stamväg 51 är dock en ytterst viktig vägsträcka i Nyland vilket borde nog även synas i ministeriets förslag , hävdar Wickström.

Representanter för Ingå kommun var denna veckas tisdag på besök hos Trafikverkets ledning där man bl.a. träffade Trafikverkets generaldirektör Kari Wihlman. Mötets agenda var just stamväg 51 men även Kustbanan och vägskicket överlag i Ingå.

-Under mötet ville vi lyfta fram stamväg 51:s betydelse för Ingå men även för hela regionen. Vi ville även lyfta fram trafiksäkerhetsperspektivet på vägsträckan som t.ex. de olika korsningarna längs med stamvägen i Ingå, säger Wickström.

Wickström hävdar även att det är viktigt att dessa trafikfrågor lyfts upp. Det krävs långsiktigt arbete på bred front i form av kontinuerlig kommunikation med myndigheter men även med de beslutsfattande politikerna.

-Vägarnas skick väcker mycket diskussion och vi kommer från kommunens sida att aktivt försöka föra fram situationen med vägarnas allmänna skick i Ingå samt behovet av åtgärder. Från kommunens sida kommer vi också att skicka ett utlåtande gällande det förslag trafik- och kommunikationsministeriet kommit med, avslutar Wickström.

För mer info:

Henrik Wickström
Henrik.wickstrom@inga.fi
044 555 3885