VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 2022

Jag kandiderar i VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET I VÄSTRA NYLAND 2022

Finlands första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari 2022. I det här valet väljs 79 fullmäktigeledamöter till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige Jag kandiderar för att alla västnylänningar – från Hangö till Esbo – ska få en god vård och omsorg på sitt eget modersmål. Vi ska nu fokusera på vården framom strukturerna. 

Västra Nylands välfärdsområde består av följande kommuner: Hangö, Raseborg Ingå, Lojo, Högfors, Vichtis, Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla och Esbo. Om du bor, och är skriven, i nån av de kommunerna kan du rösta på mig i det här valet. 

På den här webbsidan kan du bekanta dig med mina tankar inför valet och med vilka frågor jag vill driva som din fullmäktigeledamot. Om du har frågor får du gärna vara i kontakt med mig per epost henrik.wickstrom@sfp.fi. Här nedan kan du bekanta dig med mina centrala valfrågor inför valet.

närservice på

svenska & finska

Fungerande och kvalitativ närservice är viktig för oss alla. Jag vill att du också framöver ska kunna besöka en läkare eller sjukskötare på din lokala hälsovårdscentral. Vår befolkning åldras och det påverkar också planerandet av vår service i Västnyland.

Vi måste se till att alla söker sig till vård i tid. Servicen ska fungera och du ska inte behöva vänta längre än 7 dagar för att få tid till en läkare i ett icke-brådskande fall. Vi får inte heller centralisera servicen för mycket, det är viktigt för vårt välmående att servicen finns nära. Du ska inte heller bollas av och an utan du ska få hjälp från en och samma lucka. Läs mer HÄR

finlands bästa mentalvårdstjänster

Utmaningarna med psykisk ohälsa är en nationell utmaning. Till exempel så är det idag utmaningar med psykisk ohälsa som förorsakar den största andelen sjukpensioneringar. Behovet av tjänster har också ökat i och med coronapandemin, i alla åldersgrupper

Det finns idag brister i våra kommuner när det gäller lågtröskeltjänster inom mentalvården, och det oroar mig. Det är just sådana serviceformer som behövs för att så fort som möjligt erbjuda stöd och hjälp och de som behöver. Läs mer HÄR.

smidiga vårdkedjor från barn till seniorer

Du ska få rätt vård i rätt tid, det är helt avgörande. Vi ska satsa på att de förebyggande tjänsterna fungerar och att bashälsovården har tillräckligt med resurser att ta hand om alla.

Västnyland består både av landsbygd och stad. Det här skapar förstås utmaningar när servicen ska organiseras. Det är viktigt att vi kan erbjuda likvärdiga tjänster för alla, oberoende om du bor ute på landsbygden eller i de centrala delarna av Esbo. Det här kommer att kräva skräddarsydda lösningar. Resurserna ska rikta rätt, vården ska gå före strukturer och byråkrati.

Vårt välfärdsområde ska vara barn- och familjevänligt. Dessa aspekter ska genomsyra arbetet och beslutsfattandet. Det är viktigt att vi också planerar vården tillsammans med invånarna. Ingen får känna sig utanför. Läs mer HÄR

trygg ålderdom

Jag tror att många äldre är oroliga för hur vårdreformen påverkar den egna servicen. Det är förståeligt och vi ska ta den här oron på allvar.

Finlands befolkning åldras och det skapar utmaningar också för vården. Vi behöver satsa mer resurser på äldreomsorgen. Olika förebyggande åtgärder behöver noga övervägas och vi behöver se hur vi i ett tillräckligt tidigt skede kan stöda också de äldres välmående. Det är viktigt att hemvården fungerar och att det också finns tid för det lilla extra. Hemvårdens medarbetare kan vara den enda personen en äldre träffar under en dag. Vi måste komma ihåg att vi talar om unika människor då vi talar om äldre. Alla ska bemötas med respekt. 

Vi ska också främja en aktiv livsstil för de äldre genom att erbjuda social samvaro och olika aktiviteter. Jag tror att det här är viktigt med tanke välmåendet och hur man orkar med vardagen. Vi måste också kunna utveckla nya former av boende som betonar social samvaro och samhörighet. Ingen ska behöva åldras ensam. Läs mer HÄR

god personalpolitik

Bristen av vårdpersonal är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Vi vet att behovet av personal ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Det här är en utmaning vi måste ta på allvar. Coronan har dessutom ytterligare försvårat läget för vårdarna.

I vårt välfärdsområde kan vi inte ensamma lösa utmaningen med bristen på vårdpersonal. Vi måste ändå se till att vi blir en ansvarsfull arbetsgivare som satsar på personalpolitiken och lyssnar på vår  personal. Personalen ska inkluderas och de ska få vara med och påverka hur arbetsvardagen ser ut. Vi ska se till att alla chefer har tid för att lyssna. Jag vill att Västra Nylands välfärdsområde är den bästa arbetsgivaren inom vårdsektorn i Finland. Läs mer HÄR

Sagt om Henrik:

Henrik Wickström, resultatpolitiker som visat att han jobbar för oss alla, på två språk.

Kaj Karlstedt

Ordförande för SFP i Ingås lokalavdelning

Henrik står för ett imponerande engagemang, som består av genuint intresse, kunskap och en stor iver att jobba för det gemensamma.

Robert Lemström

Kommunfullmäktiges ordförande, Ingå

Det är svårt att beskriva Henrik Wickström, för att alla ord som passar har blivit utslitna och missbrukade i politiken.
Men då det gäller honom, är de verklighet: Han är effektiv, samarbetskunnig, kreativ, uthållig och framtidsorienterad.
Han är framtiden.

Det är inte av en slump att han är den yngsta styrelseordförande i landet i en kommun som blomstrar.
Med honom i riksdagen har vi återfått hoppet.

Hilkka Olkinuora

Ordbrukare, prost, storfamiljsfarmor

HÄNG MED I KAMPANJEN

STÖD MIN KAMPANJ

VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL I VÄSTRA NYLAND  2022

I finland är valdagen den 23.1.2022

Förhandsrösningen i Finland 12.1.-18.1.2022

Förhandsröstning utomlands  12-15.1.2022

Läs mer: vaalit.fi