God personalpolitik


 • Bristen av vårdpersonal är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Vi vet att behovet av personal ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Det här är en utmaning vi måste ta på allvar. Coronan har dessutom ytterligare försvårat läget för vårdarna.

  I vårt välfärdsområde kan vi inte ensamma lösa utmaningen med bristen på vårdpersonal. Vi måste ändå se till att vi blir en ansvarsfull arbetsgivare som satsar på personalpolitiken och lyssnar på vår  personal. Personalen ska inkluderas och de ska få vara med och påverka hur arbetsvardagen ser ut. Vi ska se till att alla chefer har tid för att lyssna. Jag vill att Västra Nylands välfärdsområde är den bästa arbetsgivaren inom vårdsektorn i Finland. En välmående personal ger de bästa förutsättningarna för den bästa servicen.

  Jag vill arbeta för att:

   

  • vi tar vårdabristen på allvar och att vi just därför vågar satsa på vår personalpolitik
  • personalen inkluderas då arbetsvardagen planeras och den gemensamma arbetsplatskulturen skapas.
  • personalen ska kunna erbjudas flexibilitet då arbetsscheman planeras.
  • lönen är på en konkurrenskraftig nivå och att arbetsförmånerna ska vara tillräckliga, till exempel ska kultursedlar kunna erbjudas.
  • vi säkerställer en trygg arbetsmiljö utan trakasserier och våld för alla inom vården och räddningsväsendet.
  • vi har nolltolerans för arbetsplatsmobbning. Vi ska ingripa med låg tröskel i all form av mobbning.