Smidiga vårdkedjor från barn till seniorer

Du ska få rätt vård i rätt tid, det är helt avgörande. Vi ska satsa på att de förebyggande tjänsterna fungerar och att bashälsovården har tillräckligt med resurser att ta hand om alla.

Västnyland består både av landsbygd och stad. Det här skapar förstås utmaningar när servicen ska organiseras. Det är viktigt att vi kan erbjuda likvärdiga tjänster för alla, oberoende om du bor ute på landsbygden eller i de centrala delarna av Esbo. Det här kommer att kräva skräddarsydda lösningar. Resurserna ska rikta rätt, vården ska gå före strukturer och byråkrati.

Vårt välfärdsområde ska vara barn- och familjevänligt. Dessa aspekter ska genomsyra arbetet och beslutsfattandet. Det är viktigt att vi också planerar vården tillsammans med invånarna. Ingen får känna sig utanför. 

 Jag vill jobba för att:

 

 • rådgivningen ses som en närtjänst och erbjuds i varje kommun. Jag vill att familjeservicen ska bli mer mobil vilket betyder att servicen aktivare erbjuds direkt till hemmen, så kan vi stödja familjer ännu bättre.
 • hemservice erbjuds till familjer som behöver stöd i sin vardag
 • Lojo bb och Jorv bb ska finnas kvar också framöver. 
 • vi för en barn- och familjevänlig politik som syns i praktiken. 
 • skolkuratorerna och skolpsykologerna är del av skolvardagen också framöver. Vi ska sträva till att det finns max 500 elever eller studerande per skolkurator/skolpsykolog. 
 • det ska finnas tillräckligt med stödpersoner i skolan för både barnen och familjerna
 • vi inte glömmer bort den arbetsföra befolkningen. Vi ska se till att det finns samtalstjänster och digitala tjänster där man kan få hjälp i olika livssituationer med låg tröskel.
 • -socialservicen finns närvarande på alla orter i Västnyland. Inom barnskyddet ska en medarbetare ha max 35 barn att ansvarar för. 
 • vi aktivt förebygger missbruk, vilket kräver ett fungerande samarbete mellan myndigheter och skolan. De närstående som berörs av missbruket ska också erbjudas stöd och hjälp. 
 • vi erbjuder god vård och omsorg för alla med funktionsnedsättning och att vi beaktar specialgruppers särbehov då vården planeras. 
 • vi ska beakta att det finns en massa olika språkgrupper i vårt område, och vi ska inte glömma dessa då vården planeras. 
 • färdtjänsterna ska fungera i praktiken. FPA-skjutsarna ska planeras så att det beaktar klientens personliga behov och regionens särdrag, dit bland annat landsbygdens förhållanden hör