SFP:s viceordförande är nöjd att styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde kunde ge ett förslag till nästa års budget till fullmäktige. Fullmäktige behandlar budgeten 13.12. Wickström är besviken på vänsterpartierna som tillsammans med Sannfinländarna och KD valde att lämna förhandlingarna.

-Det är tråkigt att vi inte nådde ett enhälligt budgetförslag. Den här frågan har varit svår för oss inom SFP också och det är trist att vi är i den här situationen. Bakgrunden är värdlagstiftningen vilken vi inte kan ändra på.

-Det är redan valfeber i luften och partierna vill profilera sig. Som SFP vill vi bära ansvar för invånarnas välmående och möjligheter till likvärdig vård. Därför anser vi att den här kompromissen är bra, säger Wickström.

Wickström påpekar att hemvårdsavgiften inte chockhöjs för någon klient. Höjningar sker i avgiften i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt men de är mycket lindrigare än det ursprungliga förslaget. På andra håll sjunker avgifterna. Allt har att göra med harmonisering av avgifter som är lagstadgat i och med vårdreformen. Det här betyder att välfärdsområdets invånare ska betala samma avgift för motsvarande vård i hela området.

-Inom närståendevården justeras stödklasserna.  För majoriteten av närståendevårdarana sker det ingen förändring där stödet ökar. T ex. stödet för närståendevård höjs med flera hundra euro i Raseborg. Vi har i framtiden tre klasser och den största justeringen sker i tredje klassen. Det är bra att komma ihåg att i den tredje klassen kan en klient i regel vara enbart kortvariga perioder. Allt grundar sig på en individuell bedömning och nivån på stödet kan ändras enligt vårdbehovet. I och med budgetöverenskommelsen kommer vi att öka lediga dagarna för närståendevårdare och göra det enklare att kunna använda dem. Stödet är en del av hela servicepaletten som erbjuds, säger Wickström.

Wickström påpeka också att de nya avigftsklasserna påverkar speciellt nya klienter. De som har ett bindande beslut just nu sker det inte en direkt förändring utan det krävs ett nytt beslut. Det kommer att tid då nya beslut görs.

-Ingen behöver vara orolig för en direkt förändring utan det kommer att ta tid då besluten görs. Vi kommer alltid också att granska hur klienten mår samt ekonomin så att det här ska inte resultera i svåra situationer, säger Wickström.

Wickström anser att SFP inte kunde acceptera vänsterpartiernas budgetförslag i samband med styrelsemötet i måndags. Den inkluderade bl.a. nedskärningar i social- och hälsovårdstjänsterna.

-Vill SDP, De Gröna, Vänsterförbundet och Sannfinländarna göra nedskärningar i hälsovårdscentralerna? Vill de stänga Grankulla, Sjundeå eller en enhet i Raseborg? Vi kan inte stödja en sådan här centraliseringsrisk som deras förslag hade kunnat innebära. Deras förslag var ansvarslöst och hade riskerat tillgången till tjänster, säger Wickström.

Wickström säger att nu styrs mer pengar också till avkortandet av vårdköer. Därtill får svenska tjänsterna ett högre anslag.

-Jag hoppas att de partier som lämnade förhandlingarna ser på hela området som helhet framom att skapa interna konflikter mellan invånarna. Det är oansvarigt. Vi har ett underskott i nästa år på 70 miljoner euro. Det kommer visserligen tilläggsanslag i nästa år från staten men det kommer inte att täcka hela vårt underskott. Att öka underskottet nu är kortsiktigt och leder till större nedskärningar senare. Nu måste vi satsa på den förebyggande verksamheten och bashälsovården, säger Wickström.