SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till Nyland för att säkra att vi även framöver har svenskspråkig personal inom räddningsväsendet. Utbildningen kunde äga rum t.ex. i Helsingfors.

Wickström besökte Ekenäs räddningsverk under torsdagen (igår). Under besöket diskuterades behovet att öka intresse och möjligheterna för  svenskspråkiga att gå brandmannautbildningen.

– Det bör finnas en jämlik tillgång till räddningstjänster på svenska i hela landet. Idag ser vi att bristen är stor runt om i Svenskfinland. För att lättare locka svenskspråkiga studerande skulle det vara ändamålsenligt att placera utbildningen i huvudstadsregionen, säger Wickström.

Wickström lyfter upp att det inom de närmaste åren kommer det att behövas 2500 nya brandmän i Finland. I dagsläget utexamineras 130 per år varav svenskspråkiga en bråkdel.

– Det är viktigt att ni nu försöker öka intresset för utbildningen och gör specialinsatser för den svenskspråkiga utbildningen. För SFP är det viktigt att du ska känna dig trygg i alla situationer. Då du råkar i nöd är det viktigt att du kan få hjälp på ditt modersmål, svenska eller finska, säger Wickström.