Koronakriisi on runnellut monia yrittäjiä kovalla kädellä. Säästöt on käytetty, tulevaisuuden suunnitelmat laitettu jäihin ja epämukavia päätöksiä on jouduttu tekemään. Tilanne ei ole ollut helppo, mutta vaikeastakin tilanteesta huolimatta on katsottava eteenpäin ja tulevaisuuteen.

Yritykset ovat kunnille todella tärkeitä. Inkoossa olemme halunneet profiloitua vahvasti yrittäjämyönteisenä kuntana. Tiivis yhteistyö Yrittäjäyhdistyksen sekä elinkeinoelämän kanssa on osoittautunut hyväksi ja tämä on tuottanut tulosta ja saanut tunnustusta.

Inkoolla on talous vakaalla pohjalla. Jotta taloudellinen tilanne pysyisi vakaana, tarvitsee Inkoon jatkaa vahvasti yrittäjämyönteistä linjaansa. Meidän on edelleen jatkettava aktiivista työtä yrittäjyyden edistämiseksi. Inkoonportti on ollut onnistunut veto ja aluetta onkin nyt laajennettava. Lyhyen tarkastelun perusteella vaikuttaisi olevan järkevää jatkaa aluetta kunnan mailla kantatie 51:n eteläpuolella Tähtelän risteyksen yhteydessä.


Joddbölen teollisuusalueen kaavahankkeet ovat meneillään. Joddböle tulee mahdollistamaan lähivuosina monipuolisen elinkeinotoiminnan. Myös tämän alueen kehitys on keskiössä Inkoossa lähivuosina.

”Lähivuosina pienvenesatama-alueen kehittäminen Inkoon keskustassa on yksi keskeisimmistä keskusta-alueen kehityshankkeista, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille palveluille sekä houkutella lisää vierailijoita Inkooseen.”

On tärkeää, että mahdollistamme lisää palveluita keskustassa, unohtamatta saaristoa ja Inkoon kyliä. Esim. Barösund on kasvamassa todelliseksi lähiturismikohteeksi. Tämä on hieno asia ja osoittaa sen, kuinka kiinnostava kohde Inkoo on myös matkailun näkökulmasta.


Inkoon pienvenesatama tulee tulevina vuosina kehittymään usean sadan uuden venepaikan verran. Myös vierasvenepaikkojen määrä tulee kasvamaan. Lähivuosina pienvenesatama-alueen kehittäminen Inkoon keskustassa on yksi keskeisimmistä keskusta-alueen kehityshankkeista, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille palveluille sekä houkutella lisää vierailijoita Inkooseen.

Moni yrittäjä, myös inkoolainen yrittäjä, on etätöissä. Etätyö on tullut jäädäkseen. Toimivat verkkoyhteydet ovat näin ollen asia, jonka eteen kunnankin on tehtävä aktiivista vaikuttamistyötä. Jatkossa on hyvin todennäköistä, että kakkosasunnolla vietetään pitempiä aikoja juuri etätöiden takia. Tämä on mahdollisuus Inkoolle ja meidän on myös mietittävä, miten me saisimme tämän myös hyödynnettyä sisäänmuuton suhteen.

Yrittäjille tärkeää ovat myös sujuvat yrityspalvelut. Myös sujuva byrokratia on tärkeää. Alueella toimii Länsi-Uudenmaan yhteinen yrityskehitysyhtiö Novago. Novagon tulevaisuus on yksi tämän vuoden keskeisimmistä kysymyksistä mitä tulee seudulliseen elinkeinoelämäyhteisyöhön.

Raasepori ja Lohja ovat halunneet kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka tavoitteena on alentaa Novagon kustannuksia. Inkoon kanta asiaan lyödään lukkoon 1.3. kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä. Mielestäni on tärkeätä, että emme vaaranna yrityksille tärkeitä palveluita. Kehitettävää Novagossa varmaan löytyy ja sitä tulee tehdä yhteisvoimin.

Kunnalle hyvinvoivat yritykset ovat tärkeitä. Meidän on kuntana pystyttävä luomaan uskoa yrityskentälle. Yritysystävällisen sekä kehityskeskeisen ilmapiirin ylläpitämisen Inkoossa on jatkuttava.

Henrik Wickström
RKP:n varapuheenjohtaja
Kunnanhallituksen pj.
Inkoon kunta