Liikenne- ja infrastruktuuri

Suomi on etäisyyksien maa. Jotta joustava siirtyminen paikasta a paikkaan b onnistuisi, tarvitsemme toimivaa liikenne- ja infrastrukstuuriverkostoa. On tärkeätä päästä sujuvasti ja vaivattomasti töihin ja harrastuksiin. Elinkeinoelämämme on myös täysin riippuvainen toimivasta tie- ja kommunikaatioverkostosta.

Olemme kaikki panneet merkille teiden kunnon romahtamisen viime vuosien aikana. On tärkeätä ymmärtää tilanteen vakavuus ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Joukkoliikenneyhteydet, etenkin haja-asutusalueella, ovat huonontuneet. Nykyinen hallitus on myös omalla toiminnallaan ja politiikallaan heikentänyt joukkoliikenneyhteyksiä. Tällainen kehitys saatava muutettua. Muutoksen aikaansaaminen on tärkeätä myös ilmaston suojelun näkökulmasta.

Suomen kasvun näkökulmasta tarkasteltuna tarvitsemme toimivan liikenne- ja infrastruktuuriverkoston.

 

Siksi haluan toimia seuraavien asioiden puolesta:

 • Teiden kunnossapitomäärärahoja pitää lisätä. Meidän pitää tunnustaa tosiasiat tilanteesta ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisin tilanteen parantamiseksi.
 • Rantaradasta pitää tehdä kaksiraiteinen ja sen varrelta lakkautetut asemat (esim. Inkoo) avata. Rantarataa pitää kehittää riippumatta Helsinki-Turku -radan suunnitelmista.
 • Hanko-Hyvinkää -rata pitää sähköistää.
 • Kantatie 51:stä ja valtatie 25:tä pitää kehittää liikenneturvallisemmiksi.
 • Etelä-Suomen satamat tulee nähdä tärkeinä taloudellisina resursseina koko Suomelle (mm. Hangon satama, Inkoo, Loviisa jne.).
 • Helsinki-Vantaan kehittämisestä on huolehdittava.
 • Joukkoliikenneyhteyksiä on kehitettävä. Tavoitteena pitää olla sujuva ja vaivaton liikkuminen paikasta toiseen.
 • Joukkoliikenteellä pitää olla yhtenäiset lippujärjestelmät, joihin matkustajan on helppo yhdistää erilliset liput.
 • Joukkoliikenteen tukimuotoja täytyy uudistaa. Bussiliikenteelle tulee olla oma valtakunnallinen tukimekanisminsa.
 • Ottaa käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja siten, että joukkoliikenteen käyttö tulee helpommaksi ja joustavammaksi.
 • KELA-taksin pitää toimia.
 • Uusien tärkeitten infrastruktuuriprojektien suunnittelua tulee jatkaa (esim. uusi Helsinki-Turku -rata, Itärata Helsingistä Itä-Uudellemaalle).