HENRIK WICKSTRÖM

Nimeni on Henrik Wickström ja olen 27-vuotias kuntapäättäjä Inkoosta. Toimin tällä hetkellä omassa kotikunnassani kunnanvaltuutettuna sekä kunnanhallituksen puheenjohtajana. Toimin myös RKP:n varapuheenjohtajana ja vaikutan näin ollen puolueen puoluehallituksessa ja puoluevaltuustossa. Olen myös Helsingin – ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUS:in, hallituksen jäsen.

Synnyin Inkoon Tähtelään, maatilan perheen toisena lapsena. Minulle ovat työnteko, yritteliäisyys, toisen kunnioittaminen sekä nöyrä ote elämään aina olleet tärkeitä elementtejä omassa lapsuudessani. Maanviljelijäperheen lapsena elämä maalla on tullut tutuksi. Ympärillä oleva luonto on aina ollut läsnä ja sen vuoksi luonnosta on tullut minulle tärkeä.

 Valmistuin nyt kevättalvella 2021 valtiotieteiden maisteriksi, ja olen töissä Suomen Yrittäjissä elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Olen kuitenkin siinä määrin sitoutunut politiikkaan, että olen sen vuoksi hakeutunut sellaisiin töihin, jotka myös ajallisesti mahdollistavat poliittisen vaikuttamisen.

Minulle politiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat kutsumus. Olen ollut koko aikuisikäni mukana kunnallispolitiikassa omassa rakkaassa kotikunnassani Inkoossa. Olin ehdolla kevään 2019 eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa. Minulle on kasvanut eri tehtävien kautta kattava verkosto, mikä on tärkeä vaikuttamisen näkökulmasta. Minulle yhteistyö on tärkeää myös poliittisesta näkökulmasta ja olenkin panostanut poliittisen yhteistyön vahvistamiseen niissä organisaatioissa, joissa olen vaikuttanut.

Vapaa-aikani vietän pitkälti urheilun, ystävien tapaamisen sekä matkustamisen merkeissä. En toki saa unohtaa mainita teatteriharrastustani, joka on kulkenut mukanani koko nuoruuteni. Olen kulttuurin ‘’suursyömäri’’ ja olenkin tämän vuoksi suhteellisen tuttu näky monessa kulttuuritapahtumassa Länsi-Uudellamaalla.

Tammikuun 2022 aluevaaleissa olen ehdolla RKP:n riveissä. Minä toivon saavani tehdä töitä jatkossa aluevaltuutettuna Länsi-Uudellamaalla. Minulle on tärkeää, että jokaiselle Länsi-Uudenmaan asukkaalle tarjotaan yhdenvertaiset sote-palvelut molemmilla kotimaisilla, suomeksi ja ruotsiksi. Länsi-Uusimaa on monimuotoinen alue ja meidän on varmistettava, että palvelut toimivat ja hoitoon pääsy varmistetaan niin tiheään asutussa Espoossa kuin maaseudulla.

Minä haluan, että me huolehdimme jokaisen ihmisen hyvinvoinnista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että neuvolapalvelut toimivat, terveyskeskukseen pääsee hoitotakuun puitteissa ja että sosiaalipalvelut auttavat elämän vaikeissa tilanteissa. Jokaiselle ikäihmiselle on tarjottava arvokas vanhuus.

Me luomme nyt uuden hallintojärjestelmän, joten ensimmäiset vuodet uudelle valtuustolle ovat tärkeitä. Minä haluan, että jokaisella paikkakunnalla on ainakin yksi sote-keskus. Liikkuvat ja digitaaliset palvelut täydentävät palvelukokonaisuutta, mutta ne eivät voi korvata kokonaan fyysistä vastaanottotoimintaa. Minulle on tärkeää, että Länsi-Uudellamaalla on edelleen kolme sairaalaa – Raasepori, Lohja ja Jorvi. Lohjan synnytysosastoa ei saa lakkauttaa ja Raaseporin sairaalaa voidaan edelleen kehittää.

Hoitajapula on yksi hyvinvointivaltiomme suurimmista haasteista. Minä haluan, että Länsi-Uudellamaalla panostamme hyvään henkilöstöpolitiikkaan, jossa työntekijöitä kuunnellaan ja johdolla on aikaa kohdata jokainen työntekijä. Tavoitteenamme tulee olla paras sote-työnantaja Suomessa.

Koronapandemia on vaikuttanut meidän kaikkien elämään eri tavoin. Meidän on vahvasti panostettava siihen, että kukaan ei jää yksin huolensa kanssa. Pandemiasta koituvaa hoitovelkaa tulee purkaa aktiivisesti siten, ettei se rupea rasittamaan erikoissairaanhoitoa.

Mielenterveyspalveluita tulee kehittää ja meidän tuleekin huolehtia siitä, että me voimme tarjota ”matalan kynnyksen” keskusteluapua jo varhaisessa vaiheessa. Samalla meidän on otettava terapiatakuu käyttöön. Meidän tulee huolehtia myös siitä, että koulukuraattoreita ja koulupsykologeja on tarpeeksi kaikissa kouluissa.

Minä haluan, että me panostamme hoivaan ja hoitoon. Turhaa byrokratiaa on vältettävä. Sujuvuus ja helppous ovat tärkeitä elementtejä myös hoitotyössä. Siitä syystä meidän on panostettava siihen, että palvelut saadaan ”yhden luukun” – menetelmällä. Ketään ei tule ”pompotella” ja tästä syystä yhteistyön perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulee toimia saumattomasti.

Jouluviikolla 2021 julkaisen täällä kotisivullani tarkemman vaaliohjelmani. Tulen joulun pyhien jälkeen julkaisemaan myös kirjoituksia blogissani, Facebookissa ja Instagramissa, joissa tulen kertomaan, miten minä haluaisin kehittää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Jos sinua jokin mietityttää, ole yhteydessä minuun. Ja mikäli haluat lähteä mukaan kampanjatiimiini talven aluevaaleja silmällä pitäen, voit laittaa viestiä tulemaan sähköpostiini: henrik.wickstrom(at)inga.fi.

Mukavaa päivän jatkoa sinulle!

Henrik