sujuvat hoitoketjut vauvasta vaariin

Mielestäni on tärkeää, että sinä saat oikea hoitoa ajoissa. Meidän tulee panostaa siihen, että ennaltaehkäisevät palvelut toimivat ja että perustason terveydenhuollon palvelut toimivat laadukkaasti.

Länsi-Uusimaa koostuu niin maaseudusta kuin tiheästä kaupunkialueista. Tämä asettaa omat haasteet palveluiden järjestämiselle. Yhdenvertaiset palvelut pitää turvata niin niin pienissä kunnissa kuin isossa Espoossa. Mielestäni meidän tulee taloudellisesti panostaa juuri palveluihin, eikä turhaan hallintoon. 

Minä haluan, että alueemme on lapsi- ja perheystävällinen. Tämän tulee näkyä kaikessa päätöksenteossa. On tärkeää, että me suunnittelemme palvelumme yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Minä haluan edistää seuraavia asioita:

-Neuvolapalvelut ovat tärkeä lähipalvelu ja niiden tulee edelleen omasta kotikunnastasi. Minä toivon, että perhepalvelut jalkautuvat enemmän, siten että voimme paremmin tukea lapsiperheiden arkea.  

-Tukea tarvitseville lapsiperheille voidaan myöntää kotipalvelua

-Synnytysosastoja alueellamme ei saa lakkauttaa.

-Meidän tulee sitoutua alueena lapsi-ja perheystävällisyyteen ja huomioida se kaikessa


-Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tulee aidosti olla osa koulujen arkea. Meidän tulee mielestäni asettaa hyvinvointialueella selkeä tavoite sille, että jokaista kuraattoria ja koulupsykologia kohti on enintään 500 oppilasta.


-Työssäkäyvien hyvinvointi jää yleensä sivummalle. Meidän tulee huolehtia siitä, että meillä löytyy matalan kynnyksen keskusteluapua eri elämäntilanteisiin tällä ryhmälle.


-Sosiaalipalveluiden on toimittava kaikissa alueemme kunnissa. Lastensuojelussa yhdellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään XX lasta työntekijää kohti. 

-Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön on panostettava. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Myös omaisille on tarjottava tukea ja apua. 

-Meidän pitää huolehtia siitä, että meidän alueemme tarjoaa arvokkaan arjen ja hoivan kaikille vammaisille.

-Alueen on huomioitava myös eri kieliryhmien palvelutarpeet. Alueellamme asuu paljon ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Tämä tulee myös huomioida palveluita suunnitellessa. 

-Kuljetuspalvelut kuten esim. Kela-kyydit tulee laatia siten, että ne palvelevat parhaimmalla tavalla