Terveys & hoiva – toimivat palvelut kaikille suomalaisille

Suomessa toteutettiin vuoden vaihteessa historiallinen sote-uudistus ja uudet hyvinvointialueet ottivat vastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä. Mielestäni oli hyvä, että uudistus saatiin toteutettua liki 20 vuoden valmistelutyön jälkeen.

Suomen sote- ja pelastussektori on kriisissä. Pitkät hoitojonot, päivystysten ruuhkat, ongelmat vanhustenhoidossa, henkilökunnan riittävyys ja mielenterveyspalveluiden saatavuus ovat vain osa niistä ongelmista, jotka kohtaavat sote-sektoriamme.

Minulle on tärkeää, että jokaiselle suomalaiselle voidaan tarjota tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokaiselle vanhukselle tulee pystyä tarjoamaan arvokas vanhuus mukavine puitteineen. Neuvoloiden tulee palvella lapsiperheitä kokonaisvaltaisesti ja mielenterveyspalveluiden tulee olla kaikkien saatavilla.

Uudet hyvinvointialueet ovat vasta aloittaneet toimintansa. Itse toivon, että Uudenmaan hyvinvointialueiden rahoitusta saataisiin muutettua paremmaksi. Ilman RKP:ta hallituksessa nykyinen rahoitusratkaisu olisi heikompi Uudenmaan osalta. Työtä rahoituksen suhteen on edelleen jatkettava, jotta se huomioisi paremmin kasvavan Uudenmaan erityispiirteet.

Hyvinvoiva suomalainen on Suomen etu. Nyt hyvinvointivaltio ei pysty täyttämään kaikkia lupauksia. Tähän tarvitaan nopeita ratkaisuja. Vaikutan nyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja olen vaikuttanut myös HUS:in hallituksessa. Minulla on laaja näkemys siitä, miten sote-sektoria tulee lähteä kehittämään. Nyt on aika laittaa ihminen keskiöön.

 • Hoitotakuun tulee toteutua eli kaikkien suomalaisten tulee päästä kiireettömään hoitoon seitsemän päivän sisällä yhteydenotosta. Tämä vaatii useita toimenpiteitä aina henkilökunnan saatavuuden varmistamisesta hoitoketjujen järkevöittämiseen.
 • Meidän tulee panostaa enemmän perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. -Meidän tulee olla valmiita panostamaan hoitovelan purkuun hallituskauden alussa.
 • Palvelut tulee aina saada omalla äidinkielellä, suomeksi ja ruotsiksi.
 • Lähipalveluita ei saa ajaa alas. Tarvitsemme Uudellamaalla edelleen lähisairaaloita, kuten Lohjan, Raaseporin ja Porvoon sairaaloita.
 • Toteutetaan terapiatakuu ja luodaan toimivat matalankynnyksen palvelut eri ikäryhmille mielenterveyspalveluita varten.
 • Suomen väestö ikääntyy. Meidän on luotava laadukkaampia palveluita, joilla tuemme ikäihmisten arkea esim. seniorineuvola-toiminnan avulla.
 • Uudenmaan hyvinvointialueiden rahoitusta tulee vahvistaa, jotta sote- ja pelastuspalvelut saadaan järjestettyä mahdollisimman hyvin.
 • Hyvinvointialueiden rahoitusratkaisun tulee kannustaa kuntia ja hyvinvointialueita panostamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin.
 • Hoitohenkilökunnan riittävyys turvataan riittävän palkkauksen, hyvien työolojen, selkeämmän työnjaon ja hyvän johtamisen avulla.
 • Tarvitsemme parempaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä ns. monituottajamallilla. Kela-korvausten leikkaus oli virhe ja se tulee oikaista. Nopea hoitoonpääsy on tärkeintä ja tässä myös palvelusetelit auttavat.
 • Kunnissa on panostettava harrastusmahdollisuuksien mahdollistamiseen eri ikäryhmissä. Mielekäs harrastus on tärkeä, varsinkin lapsille mutta myös iäkkäille.
 • Tarvitsemme aktiivista työtä yksinäisyyden kitkemiseksi kaikissa ikäryhmissä.
 • Senioreille tarvitaan uudenlaisia asumisratkaisuja, jotka kannustavat yhteisöllisyyteen ja aktiiviseen elämään turvallisessa ympäristössä.
 • Kehitämme uudenlaisia digitaalisia ja liikkuvia palveluita, jotka voivat saavuttaa asiakkaan hänen omassa kodissaan. Nämä eivät kuitenkaan saa olla palvelunsaannin edellytys. Fyysisiä palveluita tarvitaan edelleen.