toimivat liikenneyhteydet

Menestyksekäs Suomi tarvitsee toimivan liikenneverkoston. Se tarkoittaa, että maantiemme ovat kunnossa, raideliikennettä kehitetään ja että joukkoliikenne on sujuvaa.

Viime aikoina laajaa keskustelua on herättänyt suuret raideinvestoinnit. Mielestäni ei ole järkeä lähteä kehittämään uusia raideyhteyksiä, kun meillä nykyiset raiteet ovat huonossa kunnossa. Me emme saa unohtaa sitä, että nykyisistäkin raideyhteyksistä on pidettävä huolta.

Meidän tulee huolehtia siitä, että meillä on jatkossakin resursseja myös alemman tieverkoston eli pienten teiden kunnostamiseen. Meidän korjausvelkamme on kasvamaan päin ja se on suuri huolenaihe monelle suomalaiselle. Koronaepidemia on vaikeuttanut joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja meidän on huolehdittava siitä, että joukkoliikenne pääsee takaisin jaloilleen koronavuosien jälkeen.

Suomi on kooltaan suuri maa. Maantieteellisesti sijaitsemme Pohjois-Euroopassa, mikä tuottaa haasteita meidän logistiikallemme. Uusi geopoliittinen tilanne, jossa Venäjän raja on käytännössä suljettu, asettaa meidät uuteen asemaan.

Minä haluan edistää seuraavia asioita:

  • Huolehditaan siitä, että meillä riittää resursseja myös alemman tieverkoston eli pienten tieosuuksien kunnostamiseen.
  • Tarvitsemme lisää latauspisteitä sähköautoille.
  • Meidän tulee helpottaa joukkoliikenteen käyttöä siten, että voimme helpommin yhdistää eri joukkoliikennemuodot yhteisillä matkalipuilla.
  • Edistämme valtakunnallisesti kevyenliikenteen väylien kehittämistä.
  • Panostetaan nykyisen raideinfrastruktuurin kehittämiseen. Rantarata (nykyinen Helsinki-Turku -rata) ei saa jäädä tunnin junan varjoon, vaan rantarataa tulee kehittää ensin.
  • Nykyisen Helsinki-Turku -radan kehityksessä tulee arvioida mahdollisuus liittää Lohja mukaan rataan pistoraiteen avulla. -Rantarataa pk-seudulta itään tulee kehittää. -Avataan lisää lähijunayhteyksiä (esim. suora junayhteys Hangon ja Helsingin välillä).
  • Kantatie 51:n nelikaistaisuutta on syytä jatkaa kohti Hankoa ja valtatie 25:sta kehittää turvallisemmaksi.
  • Teollisuutemme tarvitsee toimivan infrastruktuurin ja esimerkiksi merenkulun toimintaedellytyksistä on huolehdittava.