Fungerande trafikförbindelser

Ett framgångsrikt Finland behöver ett fungerande trafiknät. Det betyder att våra landsvägar är i skick, att spårtrafiken utvecklas och att kollektivtrafiken är smidig.

På sistone har stora investeringar i spårtrafiken väckt omfattande debatt. Jag anser att det inte är klokt att börja utveckla nya spårförbindelser då våra existerande spår är i dåligt skick. Vi får inte glömma att vi måste ta hand om de spårförbindelser som redan finns.

Vi ska se till att vi även framöver har resurser att reparera det lägre vägnätet, det vill säga de mindre vägarna. Vår reparationsskuld växer och trenden oroar många finländare. Coronaepidemin har försämrat kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar och vi måste se till att kollektivtrafiken kommer på fötter igen efter coronaåren.

Finland är ett geografiskt sett stort land. Vi ligger i Nordeuropa, vilket skapar utmaningar för vår logistik. Det nya geopolitiska läget där gränsen till Ryssland i praktiken är stängd innebär en ny ställning för oss.

Jag vill främja följande:

 

 • Vi ska se till att vi har tillräckliga resurser för att reparera även det lägre vägnätet, dvs. mindre vägar.
 • Vi behöver fler laddstationer för elbilar.
 • Vi bör underlätta användningen av kollektivtrafik så att vi med hjälp av gemensamma biljetter lättare kan kombinera olika former av kollektivtrafik.
 • Vi ska främjar utvecklingen av lättrafiklederna på nationell nivå.
 • Vi ska satsa på att utveckla den existerande spårinfrastrukturen. Kustbanan (nuvarande Helsingfors
 • Åbo-banan) får inte hamna i skuggan av entimmeståget, utan kustbanan ska utvecklas först.
 • De större banprojekten borde läggas på is innan ekonomin i dem är tryggad.
 • När den nuvarande Helsingfors–Åbo-banan utvecklas ska man granska möjligheten att ansluta Lojo till banan med ett stickspår.
 • Kustbanan bör utvecklas österut från huvudstadsregionen.
 • Fler tågförbindelser ska införas i lokaltrafiken (t.ex. en direkt förbindelse mellan Hangö och Helsingfors).
 • Det finns skäl att utveckla stamväg 51 så att den är fyrfilig längre mot Hangö och att utveckla riksväg 25 så att den blir tryggare.
 • Vår industri behöver fungerande infrastruktur och vi bör trygga verksamhetsförutsättningarna för till exempel sjöfarten.