STÖD MIN KAMPANJ

Vill du stöda min kampanj?

Alla donationer som hjälper mig i min kampanj är en stor sak för mig.

Ett lyckat valarbete kräver en del ekonomiska resurser. Ifall du vill hjälpa mig på vägen att fortsätta och påverka i Ingå kan du lägga in ett frivilligt bidrag på mitt kampanjkonto: FI 82 5297 0020 2422 60 /Henrik Wickström val

Vid eventuella frågor så kan du ta kontakt i kampanjteamet per epost henrik.wickstrom@sfp.fi. 

Varmt tack för ditt understöd!