Närservice på eget modersmål 

Fungerande och kvalitativ närservice är viktig för oss alla. Jag vill att du också framöver ska kunna besöka en läkare eller sjukskötare på din lokala hälsovårdscentral. Vår befolkning åldras och det påverkar också planerandet av vår service i Västnyland.

Vi måste se till att alla söker sig till vård i tid. Servicen ska fungera och du ska inte behöva vänta längre än 7 dagar för att få tid till en läkare i ett icke-brådskande fall. Vi får inte heller centralisera servicen för mycket, det är viktigt för vårt välmående att servicen finns nära. Du ska inte heller bollas av och an utan du ska få hjälp från en och samma lucka.

 

Jag vill jobba för att:

 • det finns åtminstone en vårdcentral eller hälsovårdscentral i varje kommun i Västnyland där bashälsovårdens tjänster finns tillgängliga. Alla invånare här ska flexibelt kunna söka sig till vård. 
 • service ordnas likvärdigt på båda nationalspråken, svenska och finska.
 • vårdgarantin ska uppfyllas. Du ska kunna få läkartid inom bashälsovården i ett icke-brådskande ärende inom sju dagar.  
 • vi ska ha en levande tvåspråkighet. Vårt område har ett nationellt specialuppdrag i att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna. Det är viktigt att vi satsar på det här arbetet.
 • de digitala tjänsterna kompletterar de fysiska tjänsterna.
 • Raseborgs, Lojos och Jorvs sjukhus utvecklas så att de kan betjäna alla invånare i vår region. Alla tre sjukhus är viktiga för regionen
 • vi kan säkerställa ett fungerande samarbete mellan vårt välfärdsområde och HUS, Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt. 
 • företag och föreningar aktivt tas med i ordnandet av servicen. Vi behöver också få servicesedlar i bruk.
 • upphandlingar delas upp så att också mindre företag i vår region kan konkurrera om dem. 
 • du snabbt får vård då du behöver det. Vi ska se till att det finns tillräckligt med ambulanser i hela området.
 • vi ska arbeta för en hållbar ekonomi. Den totala skattegraden ska inte höjas.
 • hållbar utveckling och jämställdhet ska genomsyra hela välfärdsområdets verksamhet.
 • områdets invånare ska involveras i beslutsfattande, till exempel via påverkningsorganen.