HÄNG MED I KAMPANJEN

Samhället byggs upp genom samarbete. Samma gäller även för kampanjarbetet. En bra gruppanda i kampanjteamet brukar oftast även återspegla själva valresultatet

Kampanjarbetet är roligt. Under kampanjtiden har du möjligheten att bekanta dig med nya människor samt lära dig en nya saker. Du kan förstås själv bestämma hur mycket tid du lägger på kampanjarbetet. All hjälp tas emot med stor tacksamhet.

Ifall du vill hänga med i kampanjteamet kan du meddela ditt intresse genom att skicka epost till mig och mitt kampanjteam henrik.wickstrom@sfp.fi. Hoppas vi hörs! 

Välkommen med att bygga ett bättre samhälle för oss alla!