Curriculum Vitae

Henrik Jan Anders Wickström

Född:16 september 1994 i Ingå

Bor: Ingå

Yrke: Politices magister 

Språk:

Svenska (modersmål)
Finska
Engelska
Tyska
Franska

Arbetserfarenhet:

Näringslivspolitisk sakkunnig, Företagarna i Finland, 2021-
Ombudsman, stiftelsen Fokus för Västnyland sr.. 2019-2020
Finnair Ab, olika uppgifter, 2014 – 2018
Försäljare, Täkter handelsträdgård 2010 – 2014
Arbets- och studieombudsman, Nylands brigad 2013 – 2014

Flertal olika teaterproduktioner bl.a. Mustion Linnan kesäteatteri 2008 –
Egna stå-upp-komik föreställningar samt speakeruppdrag 2008 –
PRAO-perioder i bl.a. Kyrkfjärdens skola i Ingå och Sokos, Helsingfors

Förtroendeuppdrag:

Välfärdsområdesvalskandidat 2022, 5685 röster, invald
Kommunalvalet 2021, 750 röster, invald
Europavalskandidat 2019, 6079 röster
Riksdagskandidat 2019, 3328 röster i Nylands valkrets
Riksdagskandidat år 2015, Nyland, totalt 679 röster och 9:e plats inom SFP

Styrelsens II vice ordförande, Västra Nylands välfärdsområde, 2022 –
Medlem av välfärdsområdesfullmäktige, Västra Nyland, 2022 –
Kommunstyrelseordförande i Ingå 2017 –
Kommunfullmäkigeledamot, Ingå kommun 2013 –
HUS styrelsemedlem, 2021- 2022

Medlem av kommunstyrelsen, Ingå kommun 2015 – 2017
Bildningsnämndens medlem, Ingå kommun 2013 – 2017
Kommunstyrelsesuppleant, Ingå kommun 2013 – 2014
Medlem av vänortskommittén, Ingå kommun 2013 – 2017
Suppleant i grundtrygghetsnämnden, Ingå kommun 2017

Rahapeliasioiden neuvottelukunta, medlem,  2019-2023
Kuluttaja-asiain neuvottelukunta, medlem, 2020-2023
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, suppleant, 2019-2023
Tane:n Miesten jaosto, jäsen, 2019-2023

Viceordförande i SFP, 2019-
Medlem av SFP:s partistyrelse 2019 –
Medlem i SFP:s partifullmäktige 2018-

Medlem i förbundsstyrelsen i Svensk Ungdom 2014 – 2015
Ordförande för Svensk Ungdom i Nyland 2015 – 2017
Medlem i kretsstyrelsen, Nyland 2012 – 2015
Ordförande för lokalavdelningen, Ingå 2012 – 2017
Medlem i det internationella utskottet 2013 – 2014
Medlem i miljöpolitiska utskottet 2014 – 2015

Eurooppalainen Suomi, styrelsemedlem, 2020-
Medlem av Kulturfondens styrelse, 2017-2018
Ordförande för Västnyländska Ungdomsringen, 2018 – 2019

Ordförande för Västnyländska Ungdomsringen, 2018 – 
Vice ordförande i Täkter byaråd, 2014 –
Styrelsemedlem i Täkter byaråd, 2013–2014
Styrelsemedlem i Västnyländska ungdomsringen, VNUR 2015 – 2017
Kassör i Sjundeå teaterförening, 2014 – 2015

Allianssis internationella utskott 2014 – 2015
DEMO-Finlandin NYT-arbetsgruppen 2014 – 2015
Vice ordförande i Nylands brigads beväringskommitté, 2013–2014

Tutor i Virkby gymnasium 2011 – 2012
Ordförande för elevkåren, Virkby gymnasium, 2011–2012
Medlem i elevåren, Virkby gymnasium 2010 – 2011
Medlem i elevkåren, Källhagens skola 2007 – 2010