En trygg och smidig vardag

De senaste åren har inneburit flera kriser och dessa kriser har påverkat oss alla. Coronakrisen och det krig som nu pågår i Ukraina har påverkat vår känsla av trygghet. Jag är särskilt oroad över hur ungdomen orkar mitt i alla dessa kriser. Det är vi beslutsfattare som ansvarar för att trygga varje finländare en bra vardag och förutsättningar att klara av vardagen.

Jag oroar mig över den ökande gängbildningen inom huvudstadsregionen. Fenomenet beror delvis på att ungdomen mår dåligt. På denna punkt måste vi satsa på multiprofessionellt samarbete. Även polisens resurser ska utökas. Därtill behöver vi fler kompetenta personer för att trygga fungerande räddningstjänster.

Dessutom talar vi hela tiden allt mer om vår försörjningsberedskap. Det kräver att vi på riktigt tar itu med att lösa den kris som lantbruket befinner sig i. En av de centrala utmaningarna för den finländska matproduktionen är kopplad till marknaden. Vi har endast några butikskedjor som säljer produkterna. Det leder till ett monopol som varken gynnar producenterna eller konsumenterna. Tillgången på energi ska också tryggas. Vi behöver nya energilösningar som är miljövänliga. Vi behöver även kärnkraft framöver.

Vi måste se till att ha ett fungerande försvar. Finland bestämde sig för att gå med i försvarsalliansen Nato och det är önskvärt att ratificeringsprocessen kan slutföras så snart som möjligt. SFP har redan länge varit för ett Natomedlemskap och det är bra att beslutet nu kunde fattas.

Världen skakas fortfarande av flera kriser och klimatkrisen har inte försvunnit utan påverkar fortfarande starkt vår vardag. Jag anser att vi ska påskynda investeringarna för att främja den gröna omställningen. Samtidigt bör Finland inom EU kräva en noggrann klimatpolitik där alla rättvist drar sitt strå till stacken.

För mig handlar en trygg vardag också om att man kan bo på landsbygden, i skärgården och i städerna. Finland är ett mångsidigt land och jag hoppas att områdena inte ställs mot varandra i debatten. Distansarbetets framfart har medfört fler möjligheter för både landsbygden och skärgården. Jag anser att det är viktigt att vi ser till att hålla även dessa områden livskraftiga.

 

 • Vi behöver fler poliser. Poliser behövs även för förebyggande arbete.
 • Den kända multiprofessionella Ankkuri-verksamheten ska göras lagstadgad. På så sätt kan vi effektivare förebygga gängbildning.
 • Våld i nära relationer och parrelationer får inte accepteras. Det behövs mera resurser för att motarbeta fenomenet.
 • Den svenskspråkiga räddningsutbildningen ska flyttas till Helsingfors.
 • Polisen, nödcentralen och räddningsmyndigheterna ska kunna betjäna på både svenska och finska.
 • Polisens och räddningsmyndigheternas arbetarskydd ska förbättras.
 • Den rådande inflationen innebär att vi måste se till att alla finländare klarar sig ekonomiskt.
 • När samhället utvecklas kan vi inte kräva att alla har de kunskaper som krävs för att använda digitala tjänster.
 • Det blir allt vanligare att bo ensam. Lagstiftningen får inte diskriminera dem som bor ensam, vilket den gör i dagsläget t.ex. i fråga om hushållsavdraget.
 • Vi ska se till att vårt försvar har tillräckliga resurser.
 • Finland ska bli en aktiv Natomedlem för att vi ska kunna ha ett så stort inflytande som möjligt på Natos interna beslutsfattande.
 • Finland ska vara aktiv på det internationella planet.
 • Inga nedskärningar får göras i antalet brigader.
 • Alla 18-åringar ska kallas till uppbåd. Det är viktigt eftersom åldersklasserna blir mindre och vårt trovärdiga försvar baserar sig på en stor reserv.
 • Finland ska fortfarande arbeta aktivt för att hejda klimatkrisen. Målet ska vara ett kolneutralt samhälle senast år 2035.
 • Vi ska uppmuntra samhällets olika näringsgrenar att hejda klimatförändringen. Det ska göras på ett socialt rättvist sätt.
 • Vi ska gynna hållbara energilösningar för att slutgiltigt slippa vara beroende av rysk energi.
 • Vi ska aktivt lösa lantbrukets kris. Finländsk mat ska göras till en bättre exportprodukt och den offentliga sektorn ska gynna finländsk mat genom klokare upphandling.
 • Landsbygdens och skärgårdens livskraft ska förbättras.
 • Distansarbete är en möjlighet för skärgården och landsbygden och därför ska vi sätta fart på utvecklingen av fibernätverket i dessa områden.
 • Vi behöver en tydligare vision för utvecklingen av huvudstadsregionen. Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda ska utgöra en globalt konkurenskraftig metropol som lockar internationella förmågor och investeringar.