Finlands bästa mentalvårdstjänster

 

Utmaningarna med psykisk ohälsa är en nationell utmaning. Till exempel så är det idag utmaningar med psykisk ohälsa som förorsakar den största andelen sjukpensioneringar. Behovet av tjänster har också ökat i och med coronapandemin, i alla åldersgrupper.

Det finns idag brister i våra kommuner när det gäller lågtröskeltjänster inom mentalvården, och det oroar mig. Det är just sådana serviceformer som behövs för att så fort som möjligt erbjuda stöd och hjälp och de som behöver.

Jag vill jobba för att:

 

  • det finns lågtröskelmentalvårdstjänster för alla åldersgrupper i alla kommuner
  • lågtröskeltjänster erbjuds för unga på ställen där de rör sig (som t.ex. i skolan och på våra ungdomsgårdar)
  • vi tar i bruk terapigarantin så att du får tid hos en sakkunnig inom sju dagar från att du tagit kontakt med din vårdcentral.
  • mentalvårdstjänsterna blir en del av bashälsovården. 
  • mentalvårdstjänster erbjuds likvärdigt på svenska och finska. 
  • förebygga ensamhet i alla åldersgrupper.
  • du ska få all hjälp från ett och samma ställe. Utmaningar med psykisk ohälsa har ofta flera orsaker, och därför är det viktigt att man genom fungerande ett mångprofessionellt samarbete kan hjälpa utan att du bollas från lucka till lucka.