RIKSDAGSVALET 2023

Välkommen att bekanta dig med mitt valprogram!

På den här webbsidan berättar jag vilka frågor jag vill arbeta för som riksdagsledamot. För mig är det viktigt att Finland fortsätter att vara en välfärdsstat. Det kommer att kräva satsningar på social- och hälsovårdstjänsterna, företagsamheten, utbildningen och tillväxten. Samtidigt måste vi få ett slut på Finlands ökande skuldsättning. En balanserad offentlig ekonomi är nyckeln till ett fungerande välfärdssamhälle.

I den offentliga debatten står problemen ofta i fokus. I Finland har vi många utmaningar att tackla, men jag vill understryka att vi är världens lyckligaste land. Genom min politik vill jag skapa framtidstro och finna lösningar på Finlands utmaningar tillsammans med hela finska folket. Därför heter mitt valprogram ’’framtidstro och omtanke – nu skapar vi tillväxt’’.

Samhällets värderingar återspeglas i hur det tar hand om de svagaste. I mitt Finland lämnas ingen ensam. Kriget i Ukraina har skakat om vår känsla av trygghet. Tryggheten i vardagen bör stärkas i Finland. I praktiken innebär det att vi har daghem och skolor för barnen och ungdomarna, att du har en läkare som hjälper dig när du insjuknar och att kollektivtrafiken fungerar. Finland bör också satsa på sitt eget försvar och därtill även framöver stödja Ukraina.

Mitt valprogram har jag byggt upp kring fem teman. Nedan kan du läsa mer om dem. Med hjälp av de fem teman som jag lyfter fram är jag övertygad om att vi kan vända Finlands kurs, stärka tillväxten och ta hand om alla finländare.

Om du har frågor till mig kan du sända dem per e-post till adressen henrik.wickstrom@sfp.fi.

Jag hoppas också att vi träffas under kampanjens gång. Information om var jag rör mig finns till exempel på min Facebooksida.

 

 

N

Ekonomiskt hållbart Finland

r

Fungerande vård och omsorg

Trygg vardag och miljö

Vi satsar på skolan

l

Fungerande trafikförbindelser

HÄNG MED I KAMPANJEN

Eduskuntavaalit

STÖD MIN KAMPANJ

Kuntavaalit 2021