Arjen turvallisuus & sujuvuus

Viimeiset vuodet ovat sisältäneet useita kriisejä, jotka ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin. Koronakriisi ja nyt Ukrainassa riehuva sota ovat vaikuttaneet meidän turvallisuuden tunteeseemme. Minua erityisesti huolestuttaa nuorten jaksaminen kaikkien kriisien keskellä. Meidän päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä, että saamme turvattua jokaiselle suomalaiselle hyvän arjen ja edellytykset sille, että arjessa pärjää.

Olen huolissani siitä, että jengiytyminen kasvaa pk-seudulla. Tämä johtuu osittain nuorten pahoinvoinnista. Meidän on tässä juuri panostettava moniammatilliseen yhteistyöhön. Myös poliisien resursseja tulee kasvattaa. Tarvitsemme myös lisää pelastusalan osaajia turvaamaan pelastuspalveluiden toimivuuden.

Keskustelemme myös koko ajan enenevässä määrin huoltovarmuudestamme. Tämä vaatii sitä, että me lähdemme oikeasti ratkomaan maatalouden kriisiä. Suomen ruokatuotannon suhteen yksi keskeinen haaste liittyy markkinoihin. Meillä löytyy vain muutama kauppaketju, jotka myyvät tuotteita. Tämä johtaa vahvasti monopolitilanteeseen, josta ei hyödy myöskään kuluttaja. Energian saatavuus tulee myös turvata. Tarvitsemme uusia energiaratkaisuja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Myös ydinvoimaa tarvitsemme jatkossakin.

Meidän on huolehdittava siitä, että oma maanpuolustuksemme on toimintakykyinen. Suomi päätti liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi ja on toivottavaa, että ratifiointiprosessi saadaan vietyä maaliin mahdollisimman pian. RKP on jo kauan kannattanut Natoon liittymistä ja on hyvä, että päätös saatiin nyt tehtyä.

Maailmaa myllertää edelleen useampi kriisi eikä ilmastokriisi ole poistunut, vaan se vaikuttaa edelleen vahvasti arkeemme. Minun mielestäni meidän tulee vauhdittaa investointeja, joilla voimme edistää vihreää siirtymää. Samalla Suomen on EU:n sisällä vaadittava tarkkaa ilmastopolitiikkaa siten, että kaikki kantavat kortensa kekoon oikeudenmukaisesti.

Minulle arjen turvallisuuteen liittyy myös se, että sinä voit asua maaseudulla, saaristossa ja kaupungeissa. Suomi on monimuotoinen enkä toivo vastakkainasettelua alueiden välillä. Etätyön lisääntyminen on kasvattanut mahdollisuuksia niin maaseudulle kuin saaristolle. Mielestäni on tärkeää, että huolehdimme myös näiden alueiden elinvoimaisuudesta. -Tarvitsemme lisää poliiseja. Poliiseja tarvitaan myös ennaltaehkäisevään työhön.

 • Tunnetusta moniammatillisesta ankkuri-toiminnasta tehdään lakisääteinen. Näin voimme tehokkaammin ennaltaehkäistä jengiytymistä.
 • Lähi- ja parisuhdeväkivaltaa ei saa hyväksyä. Tätä varten tarvitsemme enemmän resursseja.
 • Ruotsinkielinen pelastuskoulutus tulee siirtää Helsinkiin.
 • Poliisin, hätäkeskuksen ja pelastusviranomaisten pitää pystyä palvelemaan sinua suomeksi ja ruotsiksi.
 • Poliisin ja pelastusviranomaisten työturvallisuutta tulee kohentaa.
 • Inflaation keskellä meidän on huolehdittava siitä, että suomalaiset selviytyvät taloudellisesti.
 • Yhteiskuntaa kehittäessä, emme voi vaatia kaikilta, että he osaavat digitaalisten palveluiden käytön.
 • Yksinasuminen on kasvussa. Lainsäädäntö ei saa syrjiä yksinasuvia, mitä se tekee esim. kotitalousvähennyksen suhteen.
 • Huolehdimme siitä, että omalla maanpuolustuksellamme on riittävät resurssit.
 • Suomesta pitää tulla aktiivinen Naton jäsen, jotta voimme vaikuttaa Naton sisäiseen päätöksentekoon mahdollisimman vaikuttavasti.
 • Suomen tulee olla aktiivinen toimija kansainvälisesti.
 • Prikaatien määrää ei saa vähentää.
 • Kutsuntoihin kutsutaan kaikki 18-vuotiaat nuoret. Tämä on tärkeää, koska ikäryhmät ovat pienenemään päin ja uskottava puolustuksemme perustuu suureen reserviin.
 • Suomen tulee olla edelleen vahva toimija ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Tavoitteena tulee olla hiilineutraali yhteiskunta 2035 mennessä. -Meidän tulee kannustaa yhteiskunnan eri toimialoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Tämä tulee tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.
 • Meidän tulee suosia kestäviä energiaratkaisuja, jotta pääsemme eroon lopullisesti Venäjän energiariippuvuudesta.
 • Meidän tulee ratkoa aktiivisesti maatalouden kriisiä. Suomalaisesta ruoasta tulee saada parempi vientituote ja julkisen sektorin on suosittava myös suomalaista järkevämpien hankintojen avulla.
 • Maaseudun ja saariston elinvoimaisuutta tulee vahvistaa.
 • Etätyö on saaristolle ja maaseudulle mahdollisuus ja siksi meidän on vauhditettava kuituverkon kehittämistä näillä alueilla.
 • Tarvitsemme vahvemman vision pk-seudun kehitykselle. Espoo-Kauniainen-Helsinki-Vantaa -seudun tulee olla globaalisti kilpailukykyinen metropoli, joka houkuttelee kansainvälisiä osaajia ja investointeja.