arvokas vanhuus
kuuluu kaikille

Minä uskon, että moni ikäihminen on huolissaan siitä, miten sote-uudistus vaikuttaa palveluihin. Kun väestö ikääntyy on meidän mielestäni panostettava vahvemmin vanhustenhuollon kehittämiseen. Meidän tulee miettiä, miten me voimme jo varhaisessa vaiheessa tukea ikäihmisiä arjessa. On tärkeää, että kotihoito toimii ja mahdollistaa asumisen kotona mahdollisimman kauan. Meidän tulee edistää aktiivista toimintaa ikäihmisille sekä yhdessäoloa, jotka vaikuttavat positiivisesti ikäihmisten mielenterveyteen. Samalla meidän on tarjottava monipuolisia sekä yhteisöllisyyttä tukevia asukasratkaisua. Kukaan ei saa jäädä ikäihmisenä yksin.

Jokaiselle ikäihmisellä on tarjottava arvokas vanhuus. Meidän tulee huolehtia siitä, että hoitajilla on aidosti aikaa kohdata ikäihmiset niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa. 

Minä haluan edistää seuraavia asioita:

-Jokaisessa kunnassa on löydyttävä palvelutaloasumista ikäihmisille.

-Senioreille luodaan omalääkäri- ja omasairaanhoitajajärjestelmä, koska mahdollisuus käydä samalla tutulla lääkärillä luo turvallisuutta. 

-Tehostaa muistisairauksien varhaista diagnosointia. 

-Kaikissa kunnissa tehdään ennakoivia kohdennettujen kotikäyntejä.

-Turvata kotona annettavan hoidon siten, että ikäihmiset saavat korkealaatuisia tukipalveluja oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa. 

-Kaikille ikääntyneille on tarjolla turvallisia asumispalveluja sitten, kun he eivät enää kykene asumaan omassa kodissaan.

-Kehittää omaishoitajien tukipalveluja niin, että hyvinvointialueilla on velvoite tarjota intervallihoitoa omaishoitajien työn helpottamiseksi.