STÖD MIN KAMPANJ

Vill du stöda min kampanj?

Alla donationer som hjälper mig i min kampanj är en stor sak för mig.

Ifall du vill understöda min kampanj, bör du notera följande:

-Gränsen för anonymt stöd är 1500 €.

-Stödets maximala belopp är 6000 €.

Du kan göra din frivilliga inbetalning till mitt kampanjkonto

FI 46 405500 16732808/ Henrik Wickströms valkonto.  

Vid eventuella frågor kan du kontakta mitt kampanjteam per epost wickstrom2019@gmail.com.

Ett stort tack för ditt bidrag!