Klimat

Jag kan bara konstatera en sak – nu är det dags för åtgärder. Klimatförändringen är ett faktum och det kräver åtgärder av oss politiker.

Jag vill att mina barn och barnbarn ska få njuta av naturen och simma i ett rent hav. Det här kommer att kräva en klimatsmart politik, vilken vi måste inleda omedelbart. Även små åtgärder är viktiga och kan göra en stor skillnad.

 

Därför vill jag att:

 • Finland förbinder sig till att den globala uppvärmningen inte överskrider 1,5 grader.
 • Finland som ordförandeland i EU ska inleda en aktiv klimatpolitik.
 • Finland ska vara koldioxid neutralt 2035.
 • Finland ska stärka landets kolsänkor genom en långsiktig skogs- och jordbrukspolitik.
 • Lokalt producerade och inhemska råvaror ska främjas inom offentlig upphandling.
 • De nya byggnaderna ska vara energieffektiva.
 • Under 2030-talet ska vi frångå fossila bränslen inom energiproduktionen.
 • Vi främjar anskaffandet av el- och energisnålabilar.
 • Öka användandet av biobränslen.
 • Vi ska ta hand om Östersjön genom att fortsätta arbetet för att minska övergödningen av havet ifråga.
 • Ta mer förnyelsebar energi i användning.
 • Uppmuntra till nya klimatsmarta lösningar genom att stöda forskning och innovation.
 • Utveckla kollektivtrafikförbindelserna. Det ska vara smidigt att åka från plats a till b.
 • Det ska finnas enhetliga biljettsystem till förfogande för resenären där olika biljetter kan kombineras inom kollektivtrafiken.