Trafik- och infrastruktur

Finland är ett vidsträckt land. För att vi på ett smidigt sätt ska kunna ta oss från plats a till b behöver vi ett fungerande trafik- och infrastrukturnät. Det är viktigt att du kommer lätt och smidigt till jobbet och hobbyerna. Vårt näringsliv är också fullständigt beroende av fungerande väg- och kommunikationsnät.

Vi kan alla notera att vägarnas skick har försämrats under de senaste åren. Det är viktigt att vi vidtar omedelbara åtgärder för att förbättra situationen. Kollektivtrafikförbindelserna framför allt på glesbygden har blivit sämre. Den nuvarande regeringen har fört en sådan politik som försämrat kollektivtrafikförbindelserna. Det är en utveckling vi måste ändra på. Ur ett klimatperspektiv är det här viktigt.

Med tanke på Finlands tillväxt behöver vi ett fungerande trafik- och infrastrukturnät.

 

Därmed vill jag jobba för att:

 • Anslaget för upprätthållande av vägarnas skick höjs. Vi måste åtgärda de dåliga vägarna.
 • Kustbanan ska bli dubbelspårig och nedstängda stationer längs med den (t.ex. Ingå) ska öppnas. Kustbanan ska utvecklas oberoende av den nya Helsingfors-Åbobanans planering.
 • Hangö-Hyvingebanan ska elektrifieras.
 • Stamväg 51 och riksväg 25 ska utvecklas så att de blir trafikmässigt tryggare.
 • Hamnarna i södra Finland ska ses som en viktig ekonomisk resurs för hela landet (bl.a. Hangös hamnar, Ingå, Lovisa m.fl.)
 • Utvecklandet av Helsingfors-Vanda ska främjas.
 • Kollektivtrafikförbindelserna ska utvecklas och befrämjas. Det ska vara lätt att röra sig från plats till plats.
 • Enhetliga biljettsystem ska finnas till förfogande inom kollektivtrafiken så att resenären kan kombinera olika biljetter.
 • Stödandet av kollektivtrafiken ska omändras. Det ska även finnas stödmekanismer för busstrafik på riksnivå.
 • Ta i bruk nya teknologiska lösningar som gör användandet av kollektivtrafiken smidigare.
 • FPA-taxin bör fungera.
 • Planeringen av nya viktiga infrastrukturprojekt får fortsätta (t.ex. nya Helsingfors-Åbobanan, Östbanan från Helsingfors mot Östnyland).