Uusi vuosi tuo aina uusia mahdollisuuksia mukanaan. Heikko julkisen talouden tilanne on yksi keskeinen asia, joka heijastuu myös kuntakentälle. Inkoossa olemme kuitenkin tällekin vuodelle pyrkineet saamaan talousarvioomme myös toimenpiteitä, joilla voimme edistää Inkoon kehitystä.

Viime vuosina Inkoon asukasluku on noussut maltillisesti ja meitä inkoolaisia oli loppuvuodesta viimeisimmmän ennusteen mukaan vajaat 5400 asukasta. Tämä on kuitenkin vähemmän, kuin huippuvuonna 2016, jolloin Inkoossa oli yli 5600 asukasta. Inflaatio ja korkotaso ovat vaikuttaneet siihen, että asuntokauppa ei ole käynyt. On toivottavaa, että tilanne helpottuisi loppuvuotta kohti mentäessä ja tähän Inkoon on myös varauduttava.

Inkoo sijaitsee pk-seudun läheisyydessä. Meidän vahvuuksiamme ovat meidän luontomme, saaristomme sekä toimiva kuntakeskus, jossa sijaitsee keskeiset palvelumme. Olemme panostaneet joukkoliikenteeseen, jotta se palvelisi nykyisiä kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Uudenmaan ELY-keskus valmistelee mittavaa joukkoliikennehankintaa ja kunta pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelutaso pysyisi mahdollisimman hyvänä, eli nykyisellä tasolla. Joukkoliikennehankinnat ovat kasvamassa kustannuksiltaan, joten pyrimme vähentämään turhia vuoroja, joilla ei tällä hetkellä ole käyttäjiä.

Inkoolla on mahdollisuudet entisestään panostaa siihen, että tarjoamme laadukkaat puitteet osittaiselle etätyölle tai kokonaan etätyölle. Kunta tekee yhdessä Karjaan Puhelimen kanssa mittavan kuituverkkohankkeen, joka mahdollistaa kuituverkkoyhteyden lähes kaikkialla Inkoossa. Tätä varten saamme EU-avustusta. On myös hienoa, että myöhemmin tänä vuonna myös Inkoon asema avautuu avaten Inkoolle uuden mahdollisuuden, kun ensimmäiset junat pysähtyvät jälleen Inkoossa. Vaikka kyseessä on aluksi muutama viikkovuoro, avaa se meille mahdollisuuksia kehittää liikennettä entisestään, mikäli me näin haluamme. Myös Bollstantien risteys tullaan kunnostamaan tänä vuonna, kiitos eduskunnan talousarviopäätöksen viime joulukuussa. On hyvä, että Inkoon pääristeyksestä tulee näkyvämpi. 


Kunta haluaa panostaa myös enemmän kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin. Inkoon vanhaan Kyrkfjärdens skolan tiloihin avataan Inkoon oma hyvinvointikeskus, jonne sijoitetaan kunnan kuntosali, nuorisotila ja kansalaisopiston tiloja. Tällä kokonaisuudella pyrimme siihen, että voimme kannustaa inkoolaisia yhteisiin kohtaamisiin kulttuurin ja vapaa-ajan puitteissa  sekä lisäämään harrastustoimintaa. Inkoon kulttuurikeskushanke etenee ja on toivottavaa, että syksyllä 2026 Inkoon keskustaan avataan kulttuurikeskus tarjoten elämyksiä inkoolaisille ja vierailijoille.

Inkoon pienvenesataman laajennus valmistuu ensi kesänä ja samalla ensimmäinen vaihe Inkoon torialueen kehittämisestä valmistuu myös. Tavoitteena on viihtyisä kokonaisuus ja pyrimme saamaan veden äärelle lisää tilaa ’’ihmisille’’. Inkoonrannan kehittämisen suhteen toivon, että saamme aikaan neuvottelutuloksen alueen kehittämisen jatkosta. On ymmärrettävää, että taloustilanne on haastava, mutta kunnan tulee myös huolehtia siitä, että keskusta-alue kehittyy visiomme mukaan.

Vaikka paljon kehitystä tapahtuu, on tärkeää pitää jalat maassa. Julkisen talouden tilanne ei ole hyvä ja vaikka Inkoon talous on vahva, tulee meidänkin huomioida se, että kuntatalous elää epävakaita aikoja. Itse pidän tärkeänä myös sitä, että kunnan hallinnolliset prosessit kehittyvät paremmiksi. Meillä on muutama tärkeä poliittinen ohjelma, jotka eivät ole vielä tulleet valtuuston käsittelyyn. Pidänkin tärkeänä, että hallintoprosesseja viranhaltijakunnassa parannetaan, jotta Inkoon kehitysvire saa jatkoa.

Blastr Green Steelin suunnitelmat herättävät keskustelua inkoolaisten keskuudessa. Mitään päätöksiä siitä, tuleeko tehdas vai ei, ei olla vielä tehty. Toivon, että kevään aikana asian tiimoilta käydään keskusteluita päättäjien ja kuntalaisten kesken. Siksi kunta on laatimassa omaa visiotyötä, jonka puitteissa aiheesta ja koko hankkeen vaikutuksista, mutta ennen kaikkea Inkoon tulevaisuudesta, voidaan käydä keskusteluita. Edellytän myös Blastrilta aktiivista tiedottamista hankesuunnitelmistaan ja hankkeen vaikutuksista inkoolaisille.

Katson Inkoon tulevaisuutta positiivisesti. Vaikka ajat ovat monella tapaa haastavia, on tärkeää luoda uskoa tulevaan. Sitä me Inkoossa teemme. Yksi valttimme on toimiva poliittinen yhteistyö, josta haluan lausua suuret kiitokset kaikille valtuustoryhmille.

Henrik Wickström

Kansanedustaja (r.)
Kunnanhallituksen pj. 
Inkoon kunta