Tammikuussa järjestetään meille kaikille uudet vaalit eli aluevaalit. Aluevaaleissa äänestäjät päättävät siitä, ketkä edustavat heitä ns. aluevaltuustoissa. Aluevaltuustot puolestaan päättävät kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista, aina neuvoloista vanhustenhuoltoon.

Suomi on hyvinvointivaltio ja juuri kaikille tarjolla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet yhteiskuntamme kruununjalokivi. Nyt meille kaikille tutut kunnat eivät enää järjestä näitä palveluita vaan 1.1.2023 alkaen vastuu siirtyy edellä mainituille aluevaltuustoille.

Voi lyhyesti todeta, että tammikuussa käytävät aluevaalit ovat historialliset ja samalla ne ovat historiallisen tärkeät. Ensimmäinen aluevaltuusto tulee linjaamaan, miten aluetta johdetaan ja mitä palveluita tarjotaan ja missä. Juuri ensimmäisellä aluevaltuustolla tulee olemaan poikkeuksellisen tärkeä rooli sote-palveluiden kehittämisen suhteen omalla alueellaan.

Kaikki tämän lehden levikkikunnat kuuluvat ns. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen koostuen kymmenestä kunnasta Hangosta Espooseen. On jo nyt selvää, että tämä alue on yksi Suomen monimuotoisimmista – alue koostuu sekä pienistä kunnista että Suomen toiseksi suurimmasta kaupungista. Alueella on myös vahva ruotsinkielinen vähemmistö.

Meidän seudullemme kyseiset vaalit ovat äärimmäisen tärkeät. Meille kaikille se oman paikkakunnan terveyskeskus, neuvola ja vanhustenpalvelut ovat tärkeitä. Inkoossa mietimme jatkuvasti sitä, mitä me voimme tehdä, jotta palvelumme ovat sillä tasolla, että voimme varmistua niiden jatkuvuudesta paikkakunnalla myös sote-uudistuksen jälkeen. Siksi meillä on meneillään selvitys koskien terveyskeskuksen kunnostamista tai uudelleen rakentamista. 

Juuri tästä syystä aluevaalien tulisi kiinnostaa meitä kaikkia. Aluevaltuustossa päätetään arjen asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia – lapsista ikäihmisiin. On selvää, että Länsi-Uudenmaan alueella Espoolla tulee olemaan suurin edustus aluevaltuustossa. Tämän vuoksi on tärkeää saada valtuustoon edustusta myös alueen läntisimmistä osista. 

Uusilla aluevaltuustoilla riittää päätettävää harmaan hallintotyön lisäksi. Hoitovelan purku, henkilökunnan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä ikääntyvä väestö asettavat haasteita kaikille päättäjille. Unohtamatta tietenkään talouden realiteetteja, jotka varjostavat kaikkea työtä. Itse toivon, että vaalien alla käydään keskustelua hoitajapulasta, joka on yksi kriittisimmistä tulevaisuuskysymyksistä mitä tulee meidän sote-palveluihimme. 

Henkilökohtaisesti näen aluevaltuuston työn tärkeänä Inkoon, Raaseporin ja Hangon elinvoimaisuuden kannalta. Kun houkuttelmme uusia asukkaita ja yrittäjiä seudulle, ovat toimivat lähipalvelut tärkeitä. Itse koen, että kaikissa kunnissa on jatkossakin oltava toimivat terveyskeskukset. Vaikka digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia hoitoalallekin, ei se koskaan tule korvaamaan fyysisiä palveluita. Myös Raaseporin sairaalan toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeä asia. 

Uusi hallintotaso tuo kaikille haasteita. Uudistus on kuitenkin ollut välttämätön, jotta voimme turvata tasavertaiset palvelut kaikkialla Suomessa. Aluevaalit ovat tärkeät ja tulevat koskettamaan meitä kaikkia. Toimivat lähipalvelut omalla äidinkielellään sekä huolenpito kaikissa elämän vaiheissa tarvitsee puolustajaansa.

Henrik Wickström
RKP:n varapuheenjohtaja
Inkoon kunnanhallituksen pj.