Budgetförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde är slutförda. Idag behandlas överenskommelsen av välfärdsområdesstyrelsen. Budgetförslaget baserar sig på ett förhandlingsresultat mellan SDP, SFP, De Gröna, Vänsterförbundet och Centern. Välfärdsområdes direktör Sanna Svahns budgetförslag presenterades i slutet av oktober och den väckte mycket debatt. SFP:s Henrik Wickström, medlem i välfärdsområdes styrelse, är nöjd för flera förbättringar som gjorts i budgetförslaget.

-Dageverksamheten för äldre fortsätter som förr och blir inte digital som tjänsteinnehavarna föreslog. Det var inte en klok tanke ens från början att flytta dagverksamheten till digital verksamhet. Likaså är jag glad för att bäddavdelningen i Hangö får fortsätta tills vi har en helhetsbild angående Raseborgs sjukhus utveckling. Om vi hade stängt den här ’’bädden’’ och bäddavdelningen i Högfors kunde kostnaderna inom specialsjukvården ha ökat, säger Wickström.

’’Personalen har gett feedback åt mig att mycket verkar toppstyrt och invånarna säger att det är otydligt vem man ska kontakta. Vi måste nu korrigera helheten mot det bättre med målsättningen att även hitta ekonomisk effektivering’’

Wickström anser att det är bra att även välfärdsområdes ledningen deltar i spraralkot. Det sker genom att minska på mötesarvoden och genom att ordna mer distansmöten. Därutöver ska organisationen granskas. Även högs ledningen blir utan semesterpeng i nästa år utan motersättning av lediga dagar.

-Det är viktigt att ledningen inklusive oss politiker visar exempel. Samtidigt är det på sin plats att vi granskar vår organisation. Personalen har gett feedback åt mig att mycket verkar toppstyrt och invånarna säger att det är otydligt vem man ska kontakta. Vi måste nu korrigera helheten mot det bättre med målsättningen att även hitta ekonomisk effektivering, konstaterar Wickström.

Inom ramen av budgetförhandlingarna beslöt man att granska möjligheterna att anhålla om fortsättning för Raseborgs sjukhus 24/7 allmänläkarmottagning av social- och häslovårdsministeriet.

-Frågan angående jouren kommer att landa på politikernas bord vilket är en bra sak. Jag hoppas det finns förståelse för jouren även hos andra partier, inte enbart hos SFP, säger Wickström.

Veternarernas förmåner kommer att harmoniseras på samma nivå i hela välfärdsområdet vilket höjer kostnaderna för välfärdsområdet. Även närståendevårdarnas förmåner om tre lediga dagar per månad får fortsättning.

Ingås tandvård kommer att bli välfärdsområdes egen verksamhet och köpavtalet kommer att sägas upp.

-Köpavtalet har varit dyrt. Jag har förståelse för det. Nu måste man planera hur verksamheten kan fungera lokalt med egen personal, säger Wickström, som säger att frågan kräver uppföljning. I budgeten ökade man anslagen för servicesedlar inom tansvården delvis för att underlätta övergångsfasen.

Äldreboendet Azalea i Sjundeå kommer vid tillfälle att stängas på grund av fastighetens skick. De som bor där kommer att erbjuds ersättande utrymmen i Sjundeå.

’’Vi kan inte köra ner servicen utan att inse konsekvenserna. Flera andra välfärdsområden ser ut att gör även större underskott’’

-Jag hoppas att vi inom servicenätvekrsutredningen ska få en klarhet angående situationen med äldreboenden i bl.a. Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö. Samma gäller hälsovårdsstationerna och deras service. Jag vill också att välfärdsområdet stärker samarbetet med kommunerna. Responsen från kommunernas sida har inte varit bra. Det kommer fram till exempel angående situationen med skolpsykologerna som noterades i budgeten med ett krav på uppföljning. Vi måste nu skapa en helhetsbild och alla satsa på att invånarna mår väl, understryker Wickström.

Budgeten är i underskott med 4 miljoner euro, vilket Wickström har förståelse för. Samtidigt är han medveten om att ekonomin står i fokus i nästa år. Även samarbetsförhandlingar med personalen är slutförda. Samarbetsförhandlingarna betyder förändringar för personalen främst i form av förändringar i arbetsuppgifterna. Wickström ser personalen som en viktig resurs och önskar krafter till alla inom personalen. Han hoppas också att arbetsgivarbilden och ledarskapet blir starkare hos välfärdsområdet. 

-Men vi politiker måste också ha is i magen. Vi kan inte köra ner servicen utan att inse konsekvenserna. Flera andra välfärdsområden ser ut att gör även större underskott. Jag tror vi redan nästa åt kan se verksamheten bättre som en helhet. Då kan vi göra bättre beslut i stället för punktinsatser som nu, konstaterar Wickström.

Här länk till välfärdsområdets pressinfo: TRYCK HÄR