Olemme eläneet reilun vuoden koronan varjossa. Muistan hyvin, kun maaliskuussa 2020 koronakriisi alkoi. Ajatuksia siitä, mitä vaikutuksia tällä voisi olla Inkoolle ja inkoolaisille vilisi mielessä. Epätietoisuudessa eläminen ei koskaan ole mukavaa. Siihen me olemme kaikki saaneet kuitenkin tottua kuluneen vuoden aikana. 

Koronatunnelin päässä on kuitenkin valoa. Vaikka tautitilanne Inkoossa heikkeni huhti-toukokuun vaihteessa, alkavat kaikkien yli 18-vuotiaiden rokotukset Inkoossa tällä viikolla. Nuorille tämä on iso asia ja tärkeä viesti, mikä auttaa jaksamaan. 

Inkoolla on avaimet menestykseen mikäli me itse haluamme määrätietoisesti tehdä työtä sen eteen. Olemme viime vuosina pyrkineet aktiivisesti, yhdessä teidän kuntalaisten kanssa, kehittämään kuntaa siten, että kaikki inkoolaiset kokevat kunnan entistä viihtyisämmäksi ja että me myöd houkuttelisimme lisää kuntalaisia Inkooseen. Alkuvuoden asukaskehitys näyttääkin positiiviselta, mikä on hieno asia. 

Yksi tärkeä kehittämiskohde ovat uudet asuinalueet. Uusia asuinalueita on kehitettävä ja niitä meillä on myös suunnitteilla. Nuoret ja ikäihmiset tarvitsevat esim. kerrostaloasuntoja ja vuokra-asuntoja keskusta-alueelle ja tähän meidän on panostettava sekä löydettävä ratkaisuja. Myös omakotitalotontit ovat kysyttyjä ja meidän on varmistettava, että niitä kunnasta löytyy. 

Vireä kunta tarvitsee myös hyvän taloudellisen pohjan, jolla seistä. Inkoossa on tällä erää kohtuullisen hyvä taloudellinen tilanne. Meillä on kuitenkin suhteellisen iso investointitarve, jonka purkaminen tulee olemaan yksi tulevan valtuuston isoista kysymyksistä. Kehittyvä kunta tarvitsee myös panostuksia, mikä on tärkeää nostaa esiin.

Kuntaveron progressiivisuudesta on käyty keskustelua viime päivinä. Itse en ajatukselle lämpeä ja pitäisin sitä kansantaloutta heikentävänä toimena, etenkin työllisyyden ja kulutuksen näkökulmasta. Inkoon kuntavero on kohtuullisella tasolla Länsi-Uudenmaan mittarilla mitattuna. Pitkällä tähtäimellä sitä tulisi pyrkiä alentamaan, mutta aivan lähivuosina tämä ei ole varmaan mahdollista investointitilanne sekä julkistaloudellinen tilanne huomioon ottaen. 

Jotta taloustilanteemme ”pysyy kohdillaan”, vaatii se jatkuvaa tarkastelua siitä, mitä voisimme tehdä toisin. Samalla meidän on luotava mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Inkoonportti-aluetta on laajennettava ja Joddbölen alueen kehitystä tuettava. Olisi upeaa, mikäli Fortum saisi käynnistettyä uutta toimintaa Joddbölen alueella. Käymme aktiivista dialogia asiasta Fortumin kanssa jatkuvasti. 

Ikärakenteemme on tilastojen valossa ikääntymään päin, mikä noudattaa pitkälti kansallista trendiä. On tärkeää, että vanhustenpalveluita kehitetään siten, että ne vastaavat tähän kasvavaan palvelutarpeeseen. Meidän on ennen kaikkea kehitettävä ennaltaehkäiseviä palveluita, jotta Inkoossa on turvallista ikääntyä. 

Näen tärkeänä ymmärtää ja aktiivisesti huomioida myös lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet. On tärkeää, että lisäämme vuorovaikutusta niin lasten, nuorten kuin perheidenkin suuntaan kehittäessämme näitä palveluita. Itse näen terveyskeskuksen kunnostustyön tärkeänä, koska koen, että me tarvitsemme perhepalveluille parempia toimitiloja. Hyvät harrastusmahdollisuudet ovat lapsille ja nuorille tärkeitä ja merkityksellisiä. Monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen on mielestäni meille kuntana tärkeää. 

Uusien kuntalaisten houkutteleminen on myös tärkeää. Itse uskon, että Inkoon konsepti on hyvä; pk-seudun läheisyys, hyvät peruspalvelut, luonto, saaristo ja meri. Joukkoliikennetarjontaamme on saatu viime vuosina myös kehitettyä hyvään suuntaan. 

Meidän on tarjottava sujuva arki viihtyisässä ympäristössä. Juuri elinympäristöön on panostettava ja toivon, että me voimme tulevina vuosina käynnistää rantaraitin rakentamisen Inkoon keskustassa, joka päättyy Lilluddenille. Tämä on jo huomioitu Inkoonrannan kaavassa. 

Inkoon keskusta-aluetta on muutenkin kehitetty ja olemme kuntana halunneet tarjota paremmat puitteet yrittäjyydelle. Palvelut keskusta-alueella ovat kasvaneet ja tätä työtä on jatkettava, unohtamatta kyliemme tarjoamaa potentiaalia. 

Etätyö on meille suuri mahdollisuus ja uskon, että voimme hyötyä tästä. Suomen Yrittäjät on teettänyt useita kyselyitä liittyen etätyöhön ja moni yritys on ilmoittanut halukkuudestaan ottaa etätyön osaksi normaalia työarkea. Monipaikkaisuus tulee yleistymään ja se on Inkoolle etu. Toimivat verkkoyhteydet ovat edellytys tälle; unohtamatta hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, joiden eteen olemme tehneet runsaasti kehittämistyötä. Jatkamme myös aktiivista kehittämistyötä mm. kantatie 51:n eteen. 

Kuntaa kehittäessä meidän on huomioitava nykyisten kuntalaisten tarpeet. Kunnan on kuunneltava ja osallistettava kuntalaisia kunnan kehitystyössä. Sinun tulee kokea inkoolaisena, että sinun äänesi tulee kuulluksi asuisit sitten kirkonkylällä, maaseudulla tai saaristossa. Kunnan on aina kuunneltava kuntalaisiaan. 

Inkoo on viihtyisä kokonaisuus ja uskon Inkoon tunnettavuuden kasvaessa Inkoon houkuttelevan entistä enemmän uusia kuntalaisia. Kuntaa kehittäessä emme kuitenkaan saa unohtaa Inkoon identiteettiä ja arvoja, kuten yhteisöllisyys, kaksikielisyys, ystävällisyys, paikallisuus sekä luonto. Nämä ovat meidän valttejamme myös jatkossa ja saavat meidät erottumaan joukosta. 

Henrik Wickström
Kunnanhallituksen pj. (r.) 
Inkoon kunta