Mediassa olemme saaneet lukea paljon uutisia kasvavasta hoitajapulasta. On totta, että hoitajapula on kasvanut niin merkittäväksi, että se uhkaa monelta osin hoitopalveluiden toteutumista.

Meidän on otettava hoitajapula vakavasti. Suomen väestö ikääntyy mikä vaatii lisä käsipareja hoitoalalle. Hoitoala ei tällä erää houkuttelee niin paljon osaajia, kuin tarvitsisimme. Hoitohenkilökunnan työn kuormittavuus ja pahoinvointi  on vain lisääntynyt pitkittyneen koronavirusepidemian myötä.

Mielestäni on tärkeää, että me yhteiskuntana kokonaisuutena tarkastelemme, mitä meidän tulisi tehdä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Mielestäni on tärkeää, että me ennen kaikkea panostamme hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin. Meidän tulee osallistaa henkilökunta aktiivisesti yhteisen työpaikkakulttuurin luomiseen. Samalla meidän on panostettava joustavuuteen sekä lähisesimiestyöhön.

Nyt kun sote-uudistus toteutuu ja uudet hyvinvointialueet rupeavat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluita. Mielestäni on tärkeää, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue lähtee edistämään hyvää henkillöstöpolitiikkaa, jossa henkilökuntaa arvostetaan. Mielestäni tähän on luotava lähtökohdat heti, kun hyvinvointialueet aloittavat työskentelynsä.

Hoitajapula on keskeinen asia, johon on löydettävä ratkaisuja, mikäli me haluamme pitää kiinni hyvinvointivaltiostamme. Nyt on tärkeää ottaa hoitohenkilökunnan huoli vakavasti ja löytää aktiivisesti ratkaisuja siihen, miten hoitajapula ratkaistaan.