Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen budjettineuvottelut on saatu päätökseen. Sopimus on tänään hyvinvointialueen hallituksen käsittelyssä. Budjettiesitys perustuu SDP:n, RKP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja keskustan neuvottelutulokseen. Sanna Svahnin budjettiesitys esiteltiin lokakuun lopussa ja se aiheutti paljon keskustelua. Hyvinvointialueen hallitukseen kuuluva RKP:n Henrik Wickström on tyytyväinen useisiin budjettiehdotukseen tehtyihin parannuksiin.

Vanhusten päivätoiminta jatkuu entiseen tapaan, eikä sitä digitalisoida, kuten virkamiehet ehdottivat. Ei olisi ollut viisas ajatus siirtää päivätoimintaa digitaaliseen muotoon. Olen myös tyytyväinen siihen, että Hangon vuodeosasto saa jatkaa, kunnes meillä on kokonaiskuva Raaseporin sairaalan kehittämisestä. Jos olisimme sulkeneet sekä Hangon että Karkkilan vuodeosastot, erikoissairaanhoidon kustannukset olisivat voineet nousta, Wickström sanoo.

Wickströmin mielestä on hyvä, että myös hyvinvointialueen johto osallistuu säästötalkoisiin. Tämä tapahtuu alentamalla kokouspalkkioita ja järjestämällä enemmän etäkokouksia. Lisäksi organisaatiota tarkastellaan.

On tärkeää, että johto, myös me poliitikot, näytämme esimerkkiä. Samalla on asianmukaista, että tarkastelemme organisaatiotamme. Henkilökunta on antanut minulle palautetta siitä, että monet asiat vaikuttavat ylhäältä alaspäin johdetuilta, ja asukkaat sanovat, että on epäselvää, keneen ottaa yhteyttä. Meidän on nyt korjattava kokonaisuus parempaan suuntaan ja pyrittävä myös löytämään taloudellista tehokkuutta, Wickström sanoo.

Osana budjettineuvotteluja päätettiin selvittää mahdollisuus hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä Raaseporin sairaalan ympärivuorokautisen yleislääkäripalvelun jatkamista.

Päivystyspalvelua koskeva kysymys päätyy poliitikkojen pöydälle, mikä on hyvä asia. Toivon, että muiltakin puolueilta löytyy ymmärrystä päivystykselle, ei vain RKP:lta, Wickström sanoo.

Veteraanien etuudet harmonisoidaan samalle tasolle koko hyvinvointialueella, mikä lisää hyvinvointialueen kustannuksia. Myös omaishoitajien etuuksia, jotka ovat kolme vapaapäivää kuukaudessa, jatketaan.

Inkoon hammashoito muuttuu hyvinvointialan omaksi toiminnaksi ja ostosopimus puretaan.

Ostosopimus on ollut kallis. Ymmärrän sen. Nyt meidän on suunniteltava, miten toiminta voi toimia paikallisesti omalla henkilökunnalla, Wickström sanoo ja huomauttaa, että asia vaatii seurantaa. Talousarviossa lisättiin määrärahoja hammashuollon palveluseteliin osittain siirtymävaiheen helpottamiseksi.

Siuntiossa sijaitseva Azalean vanhainkoti suljetaan kiinteistön kunnon vuoksi. Siuntiossa asuville tarjotaan korvaavia tiloja Siuntiossa.

Toivon, että palveluverkkoselvityksessä selvitetään muun muassa Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon vanhainkotien tilanne. Sama koskee terveyskeskuksia ja niiden palveluja. Haluan myös, että hyvinvointialue vahvistaa yhteistyötään kuntien kanssa. Kuntien mielestä yhteistyö ei tällä hetkellä ole toimiva. Meidän on nyt luotava kokonaiskuva ja panostettava kuntalaisten hyvinvointiin, Wickström korostaa.

Budjetoitu alijäämä on 4 miljoonaa euroa, mille Wickströmiltä löytyy ymmärrystä. Samalla hän on tietoinen siitä, että talous on ensi vuonna keskiössä.

Meidän poliitikkojen on pidettävä pää kylmänä. Emme voi leikata palveluita tiedostamatta seurauksia. Useat muut hyvinvointialat näyttävät tekevän vielä suurempia alijäämiä. Uskon, että näemme jo ensi vuonna organisaation kokonaisuutena paremmin. Silloin voimme tehdä parempia päätöksiä sen sijaan, että tekisimme yksittäisiä toimia kuten nyt, Wickström sanoo.