Kevät tekee tuloaan myös Inkooseen ja Inkoossa niin kuin muuallakin Länsi-Uudellamaalla on saatu nauttia aurinkoisesta säästä. Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan uuden kuntastrategian. Nyt alkaa strategian toimeenpano.

-Kuntaa rakennetaan yhdessä, joten strategiatyön pohjaksi halusimme laajasti kuulla inkoolaisten näkemyksiä siitä, miten kuntaa tulisi kehittää. Meillä on ollut positiivinen vire Inkoossa ja siitä haluamme pitää kiinni. Se vaatii jatkuvaa kehitystä ja yhteen hiileen puhaltamista, sanoo Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja, Henrik Wickström (r.).

Wickströmin mukaan maailma on muuttunut edellisten viikkojen aikana. Ukrainan sodan tuoma epävarmuus heijastuu myös Länsi-Uudellemaalle.

-On ymmärrettävää, että Ukrainan sota herättää turvattomuuden tunnetta niin inkoolaisissa kuin kaikissa alueen asukkaissa. Meillä on oma historiamme ja uskon sen vaikuttavan siihen, että tämä sota tulee meitä lähelle. Kyseessä on kuitenkin meidän naapurivaltiomme, joka hävyttömällä tavalla on hyökännyt rauhalliseen ja demokraattiseen Ukrainaan, sanoo Wickström. 

Wickström sanoo kuitenkin, että ihmisten auttamishalu tuntuu upealta ja luo uskoa paremmasta tulevaisuudesta.

-Kun sota syttyi, oli Etelä-Suomessa hiihtolomaviikko. Muistan silloin laittaneeni viestin kuntamme kunnanjohtajalle, että tämä kriisi tulee vaikuttamaan myös meihin. Inkooseen on myös saapunut sotaa pakenevia ukrainalaisia. Moni inkoolaisperhe on avannut kotinsa ukrainalaisille, mikä tuntuu todella hienolta. Inkoolaiset ovat auttaneet ukrainalaisia monella muullakin tavalla, mikä lämmittää mieltä ja osoittaa sen, että seisomme yhdessä Venäjän sotatoimia vastaan. Olen todella kiitollinen inkoolaisten hienosta toiminnasta, sanoo Wickström.

Kuntapoliittinen arki jatkuu Inkoossa ja Ukrainan tilanne näkyy myös kunnan toiminnassa ja ihmisten arjessa.

-Kasvavat kustannukset ja inflaatio syövät ostovoimaa. Tämä on ikävää ja kunnassa arvioimme jatkuvasti, miten tilanne vaikuttaa esim. kunnan yrityksiin. Tulemme käymään tästä keskustelua kunnanhallituksessa seuraavan kokouksen yhteydessä, sanoo Wickström. 

Wickström uskoo kuitenkin vahvasti Inkooseen ja hän odottaa innolla sitä, että kunnassa päästään toden teolla toteuttamaan uutta strategiaa käytännössä. 

-Mielestäni lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi tulee asettaa vahvemmin keskiöön. Keskustelimme juuri viime vuoden tilinpäätöksestä kunnanhallituksessa ja sieltä oli selkeästi nähtävissä se, että lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut koronapandemian vuoksi. Tämä vaatii meiltä myös konkreettisia toimia, sanoo Wickström. 

Inkoon asukasluku kasvoi viime vuonna ja Wickström toivoo nyt, että tämä saa jatkoa. Wickströmin mukaan päättäjien ja virkakunnan vastuulla on nyt löytää konkreettisia keinoja sille, että kuntastrategian tavoitteet toteutuvat.  

-Tarvitsemme lisää vauhtia asuntotuotantoon. Meidän on löydettävä asuinratkaisuja, jotka sopivat myös nuorille sekä mahdollisesti tuleville perheille. Senioriystävällisiin asumismuotoihin on myös panostettava, unohtamatta joukkoliikennettä, tuumii Wickström. 

Kuntastrategiassa nousi esiin monia teemoja, joista on käyty keskustelua koronapandemian aikana. 

-Kunnan elävöittäminen nousi vahvasti esiin kuntastrategiassa. Tämä todennäköisesti johtuu pandemiasta, joka on peruuttanut lähes tulkoon kaiken. Tulemme huomioimaan tämän ja tavoitteenamme on se, että jatkossa järjestämme lisää erilaisia tapahtumia. Lähiluonto ja sen merkitys korostuu inkoolaisten arjessa. Itse näen, että meidän on panostettava siihen, että asukkailla on mahdollisuus nauttia luonnosta, sanoo Wickström. 

Wickström kertoo, että kunta on ruvennut tekemään viime vuosina lisää taloudellisia panostuksia myös ilmastotyöhön.

Wickström kertoo vielä, että kunta haluaa houkutella lisää uusia asukkaita ja muistuttaa etätyön merkityksestä. Samalla yrittäjäystävällisyyden täytyy jatkossakin olla Inkoolle tärkeä arvo. 

Wickström toimii myös Länsi-Uudenmaan aluehallituksen toisena varapuheenjohtajana. Työ niin aluevaltuustossa kuin aluehallituksessakin on alkanut ja viikkoihin mahtuu myös useampi kokous aluetyön parissa. 

-Työ hyvinvointialueen muodostamiseksi on alkanut hyvin. Yksi keskeinen prosessi, joka on jo alkanut, on hyvinvointialuejohtajan viran täyttäminen. Tavoitteena on, että aluevaltuusto valitsee uuden hyvinvointialuejohtajan toukokuun kokouksessa. Itse osallistun aluehallituksen toisen varapuheenjohtajan ominaisuudessa rekrytointiryhmän työhön, sanoo Wickström.