Sunnuntaina järjestetään kuntavaalit. Kuntavaalit ovat moneltakin osalta ne tärkeimmät vaalit. Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan sinun ja perheesi arkeen.

Inkoossa on positiivinen kehitysvire meneillään. Se ei ole syntynyt itsestään. Se on vaatinut tekoja niin kunnan työntekijöiltä kuin päättäjiltäkin unohtamatta kaikkia inkoolaisia.

Inkoossa katsomme positiivisesti tulevaisuuteen. Me haluamme tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta. Nuorisopalveluiden on oltava kunnossa ja Inkoossa on oltava helppo kääntyä kunnan puoleen matalalla kynnyksellä. Haluamme tarjota arvokkaan vanhuuden, kitkeä yksinäisyyttä ja tukea inkoolaisia elämän eri vaiheissa.

Minulle kuntakehittäminen on aina ollut tärkeä osa omaa toimintaani. Joukkoliikenne ja sen parantaminen sekä panostukset asuinalueiden kehittämiseen ovat tärkeitä. Inkoo on yrittäjäystävällinen kunta ja sitä meidän tulee olla jatkossakin.

Inkoolla on vakaa taloudellinen pohja, mutta kunnalla on suhteellisen suuri tarve eri investoinneille. Juuri tästä syystä on tärkeää, että teemme tarkkaa priorisointia ja suunnittelua hankkeittemme suhteen. Meidän on myös aktiivisesti panostettava siihen, että saamme houkuteltua uusia asukkaita kuntaan. Alkuvuosi näyttää tämän suhteen hyvältä, sillä asukasluku on kasvanut liki 40:llä uudella iloisella inkoolaisella. Mielestäni veroja emme voi korottaa, vaan pitkällä tähtäimellä kunnallisveron laskeminen tulee olla kunnankin tavoite. Se vaatii kuitenkin meiltä panostuksia yrittäjyyteen, työllisyyteen sekä hyvän elämän ja arjen mahdollistamiseen Inkoossa.

On kuitenkin monia asioita, joiden eteen meidän on edelleen tehtävä töitä. Korona on vaikuttanut laajalti ihmisten hyvinvointiin. On tärkeää panostaa aktiviteetteihin, harrastuksiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin aina lapsista senioreihin. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa meidän on mietittävä myös, miten voimme tukea lapsia paremmin varhaisemmassa vaiheessa. 

Etätyön ja monipaikkaisuuden suosio on Inkoollekin mahdollisuus. Toimiviin verkkoyhteyksiin panostaminen on tärkeää. Itse näen, että meidän on edistettävä myös erilaisia asumisratkaisuja. Uskon, että lapsi- ja perheystävällinen Inkoo voi houkutella lisää lapsiperheitä kuntaan. Keskustaan meidän tulisi myös saada lisää ikäihmisille sopivia asuntoja unohtamatta nuoria, jotka useasti haikailevat vuokra-asumisen perään. 

Inkoon tulee olla elävä kunta ja panostukset yrittäjyyden mahdollistamiseen ovat tärkeitä. Fortumin Joddbölen kehityssuunnitelmat ovat meille suuri mahdollisuus unohtamatta Inkoonportin aluetta, jonka laajennusalueen suunnittelu on käynnistymässä. Joukkoliikenne ja aktiivinen ‘’liikennelobbaaminen’’ kantatie 51:n, rantaradan parantamiseksi ja tieverkon kunnostamiseksi ovat myös ajankohtaisia meille. Pk-seudun läheisyys on todellinen valtti meille. 

Mielestäni Inkoo on elävä kunta ja toivonkin sen vuoksi, että eri kulttuuritapahtumat voisivat kohta olla mahdollisia. Kulttuuri ja ihmisten kohtaamiset luovat hyvinvointia. Luonto, meri ja saaristo ovat meille kaikille inkoolaisille tärkeitä ja niiden saavutettavuus kaikille tulee mahdollistaa. 

Inkoolla on kaikki mahdollisuudet vaikka mihin. Meidän vahvin resurssimme olemme me inkoolaiset itse. Sunnuntaina on aika käydä antamassa ääni sille suunnalle, mihin sinä haluat, että Inkoo kehittyy. Näissä  vaaleissa on kyse lähipalveluista ja kunnan kehityksestä, ei valtakunnan politiikasta, vaikka moni niin väittääkin. 

Olen aina halunnut katsoa asioita positiivisesti ja olen iloinen siitä, että Inkoolla on vahva myönteinen kehitysvire päällä. Inkoon pitää tuntua kuntana, joka kuuntelee ja huomioi kaikki inkoolaiset, asuit sitten kirkonkylällä, Inkoon kylissä tai saaristossa. Toivon, että tämä myönteinen kehitys, joka Inkoossa on, saa jatkoa myös sunnuntain jälkeen. Paras tapa vaikuttaa siihen on äänestäminen. 

Henrik Wickström
Kunnanhallituksen pj. (r.)
Kuntavaaliehdokas,
Inkoo