Korona on vaikuttanut laajalti mm. liiken­ne­sek­toriin. Useat meistä ovat voineet lukea eri lehdistä siitä, miten joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet matalia koronan vuoksi.

Joukkoliikenne on tärkeä yhteis­kun­nal­linen toimin­ta­sektori. Yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lussa joukkoliikenne on tärkeä elementti ja monen ihmisen arki pyörii erilaisten joukko­lii­ken­neyh­teyksien varassa. Ilman toimivia yhteyksiä arki ei yksin­ker­tai­sesti toimi.

Korona on jättänyt jäljen myös Inkoon joukko­lii­ken­teeseen. Ns. markki­na­eh­toinen liikenne on lähes kokonaan hävinnyt Inkoon ja Helsingin välillä. Näin ollen jatkossa Inkoossa kaikki liikenne Helsingin ja Inkoon välillä järjestyy suurilta osin ELY-keskuksen kanssa tehtyjen kilpailutusten avulla.

On kuitenkin todettava, että matkustajamäärät näyttävät nyt kasvavan hyvää vauhtia näin kesän kynnyksellä. Lähimat­kai­lut­rendi on kasvussa ja se vaikuttaa meillä selkeästi positiivisesti joukkoliikenteen käyttäjämääriin. Kesällä avaamme mm. syöttöliikenteen Matinkylän metroasemalle, lisäämme suoria vuoroja Helsinkiin viime kesään verrattuna ja kesäviikonloppuisin pääsee Barösundiin jopa taksiveneellä. Meillä on myös myöhäisbussi Inkoosta Helsinkiin ja takaisin, mikä mahdollistaa esim. inkoolaisille pääkaupungissa vierailun mutkattomasti.

”Olemme myös aktiivisesti mukana muiden alueen kuntien kanssa lobbaamassa kantatie 51:n ja rantaradan parantamisen puolesta.”


Olemme saaneet paljon kehitystä aikaan joukkoliikenteen saralla. Nyt pyrimme kuitenkin panostamaan lippu­tuot­teiden kehittämiseen sekä myös vuorojen mahdolliseen lisäämiseen tarpeiden mukaan. Aivan lähiaikoina valmistuu Inkoon osalta laajempi joukkoliikennehankinta syksyä 2021 silmällä pitäen. Hankintakokonaisuutemme tulee mm.  sisältämään syöttövuoroja Kirkkonummelle ja Matinkylään sekä suoria vuoroja Helsinkiin. Myös suoria vuoroja Lohjalle on lisätty, liikennettä Karjaalle unohtamatta. Sisäistä joukkoliikennettä Inkoossa tullaan myös parantamaan. Reittien kasvu on mahdollinen, koska olemme panostaneet tarkkaan suunnitteluun sekä huomioineet myös koulukuljetukset joukkoliikennehankinnassa.

Pyrimme lisäksi jatkuvasti aktiivisesti muuttamaan  sitä mielikuvaa Inkoosta, ‘ettei Inkoolla olisi joukko­lii­ken­ne­pal­ve­luita tarjolla”. Panostamme näin ollen myös liiken­ne­pal­ve­luiden tiedottamiseen. Olemme myös aktiivisesti mukana muiden alueen kuntien kanssa lobbaamassa kantatie 51:n ja rantaradan parantamisen puolesta.

Korona tulee kuitenkin jättämään jäljen joukko­lii­ken­teeseen ja nyt on mietittävä sitä, jättääkö korona pysyvän jäljen ihmisten liikkumistottumuksiin. Meidän on panostettava kuitenkin siihen, että inkoolaiset voivat luottaa liikennejärjestelmäämme. Kannattavuus on toki se keskeinen asia, joten reitti­ver­koston optimoiminen tilanteeseen nähden on tärkeää.

Koska tällä hetkellä on huomattavissa selkeää trendimuutosta siten, että ihmiset haluavat muuttaa maalle, ovat toimivat joukko­lii­ken­neyh­teydet Inkoon elinvoi­mai­suu­delle elinehto. Meillä ei ole omia yläkouluja eikä toisen asteen oppilaitoksia, joten toimivat yhteydet länteen, itään ja pohjoiseen ovat äärimmäisen tärkeät.

Minä haluan, että Inkoo tarjoaa sujuvan arjen kaikille kuntalaisilleen sekä luoda edellytyksiä kasvulle. Tämän mahdollistamisessa joukkoliikenteellä on keskeinen rooli. Joukko­lii­kenteen kehittäminen tulee vaatimaan vahvaa otetta myös jatkossa tulevalta valtuustolta. Tärkeintä tässä on ehkä se, että kehittämistä tulee tehdä aktiivisesti yhteistyössä käyttäjien kanssa ja ihmisten tarpeet huomioiden. Näin meidän Inkoossa on jatkossakin toimittava.

HENRIK WICKSTRÖM
Kunnan­hal­li­tuksen pj. (r.),
Kuntavaaliehdokas, Inkoo

Kirjoitus on julkaistu Kirkkonummen sanomissa 5.6.2021.