HUS tiedotti alkuvuodesta siitä, että synnytykset Uudellamaalla olivat laskusuunnassa vuonna 2022 vuoden 2021 huippuvuoteen verrattuna. Uudella hyvinvointialueella, kuten myös HUS:in sisällä, alkavat tänä vuonna keskustelut palveluiden tulevaisuudesta.

Hyvinvointialueella laadimme ns. palvelustrategian, joka määrittelee, miten ja missä eri palvelut järjestetään. HUS:in sisällä tehdään palveluverkkoselvitys, joka jo itsessään kertoo, mistä on kyse, eli missä palvelut jatkossa ovat tarjolla.

Sekä HUS:issa että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella rahoitustilanne on heikohko. Tämän vuoden talousarvio Länsi-Uudellamaalla on 70 miljoonaa euroa pakkasella. Osittain tämä johtuu ns. rytmihäiriöstä, mikä johtuu siitä, että meidän tämän vuoden taloudellinen pohjamme rakentuu kuntien vuoden 2021 tilinpäätösten tuloksille eikä viime vuoden tuloksille. Tänä vuonna valtio maksaa meille takautuvasti tukia, jotka pohjautuvat realistisempiin lukemiin.

Hyvinvointialueiden taloustilanne on tiukilla myös muualla Suomessa. Tämä osittain osoittaa sen, että sote- ja pelastuspalveluihin ei olla panostettu tarpeeksi paljon valtakunnallisesti. Samalla on syytä kriittisesti arvioida, onko palvelut tuotettu mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tällainen tavallinen kriittinen ajattelu tulee olla meillä päätöksentekijöillä mukana. Valtion tasolla olisi puolestaan tärkeää ohjata rahoitusta vahvemmin kannustamaan hyvinvointialueita ja kuntia panostamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tämähän tulisi valtiolle myös edullisemmaksi.

Mutta takaisin Lohjan synnytysosastoon. Mielestäni on tärkeää, että meillä hyvinvointialueella löytyvät synnytysosastot niin Lohjalla kuin Espoon Jorvissa. Matka Hangosta tai Raaseporin Bromarvista Espooseen on huomattavasti pidempi kuin Lohjalle. Länsi-Uusimaa on myös kehittyvä seutu. Vuoden alussa Blastr Green Steel -yritys kertoi investointisuunnitelmistaan Inkoon Joddbölen alueelle. Vaikka hanke on vasta alkutekijöissä, kertoo se Länsi-Uudenmaan mahdollisuuksista.

Mikäli haluamme olla lapsiystävällinen yhteiskunta, on tärkeää käydä keskustelua siitä, millä tavalla synnytystoiminta järjestetään. Lohjan synnytysosastolla on huipputulokset asiakaskokemuksen suhteen ja palvelu toimii, på båda språken, suomeksi ja ruotsiksi. Mielestäni on tärkeää, että me Länsi-Uudellamaalla, oman palvelustrategiatyön yhteydessä, nostamme esiin Lohjan synnytysosaston tärkeyden.

Olemme saaneet lukea haasteista, joita on pk-seudun muissa synnytysyksiköissä. Olisi väärin alueen asukkaita kohtaan ja koko Lohjan synnytysosaston henkilökunnan kannalta, mikäli joutuisimme käymään jälleen tänä vuonna viime syksyn kaltaisen väännön Lohjan synnytysosaston puolesta. Säästöjä voimme saada aikaan paremmalla asiakasohjaamisella sekä panostamalla toimivaan perusterveydenhuoltoon. Sote-sektori on kokonaisuus, johon juustohöyläleikkaukset eivät yleensä tehoa. Päinvastoin.

Henrik Wickström
RKP:n varapuheenjohtaja
Aluehallituksen II varapuheenjohtaja