Tässä haluan kertoa lyhyesti sinulle, miksi palvelustrategia on tärkeä. Hyvinvointialueella laadimme nyt palvelustrategiaa, jota sinunkin kannattaa seurata. 

1.Miksi palvelustrategia on tärkeä?

Palvelustrategia on lakisääteinen suunnitelma, joka jokaisen hyvinvointialueen on tehtävä. Meidän tavoitteenamme on hyväksyä palvelustrategiamme loppuvuodesta. Palvelustrategiassa määritellään, miten palvelut järjestetään ja mihin hyvinvointialue panostaa. Samalla on linjattava esim. millä tavoin oikea-aikainen hoito ja hoiva järjestetään alueen asukkaille.

2.Miksi tämä on tärkeä työ?


Asukkaiden kannattaa seurata tämän prosessin valmistelua. Tässä ”prosessissa” keskustellaan kaikille meille tärkeistä palveluista, jotka ovat myös lähellä meitä. Sinä voit osallistua strategian laadintatyöhön vastaamalla tähän kyselyyn. 

3. Mikä toimii pohjana meidän työllemme?

Laadimme viime vuonna hyvinvointialuestrategian, johon voit tutustua TÄMÄN linkin takaa. Huolena meillä on henkilöstön riittävyys sekä kasvava palvelutarve. On vaikeaa saada aikaa lähiterveysasemalta ja erilaisia hoitotoimenpiteitä voi joutua odottamaan useita kuukausia. Tämä on väärin ja tähän on saatava muutos. Haasteensa tähän luo taloudellinen tilanteemme. Saamme taloudelliset määrärahat valtiolta, mutta tällä erää talousarviomme on alijäämäinen. Se tarkoittaa sitä, että joudumme miettimään, miten me järjestämme palvelumme tehokkaammin ja vaikuttavammin ilman, että se vaarantaa ihmisten oikeuden turvalliseen arkeen ja hoitoon. Kaikkien palveluiden tulee olla saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. 

4. Mitä muutoksia minulle on luvassa?

Alkuvuodesta olen saanut kuulla paljon palautetta siitä, että moni palvelu on heikentynyt uuden hyvinvointialueen myötä. Tämä ei ole ollut tarkoituksena, mutta uusi organisaatio vaatii aina aikansa. Nyt meillä on mahdollisuus korjata virheitä. Lähipalveluiden suhteen kannattaa toki seurata, miten palvelustrategiaprosessi etenee. Itse toivon, että voimme vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisevää työtä, jotta palveluiden saatavuus paranee. 

5. Miten prosessi etenee?

Nyt kuuntelemme asukkaiden sekä henkilökunnan ja muiden sidosryhmien näkemyksiä. Aluehallituksella ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunnalla on oma ensimmäinen keskustelu aiheesta 24. huhtikuuta. Tämän jälkeen työtä jatketaan lautakunnissa, aluevaltuustossa ja muissa toimielimissä loppuvuoteen asti.