SFP:s viceordförande Henrik Wickström förundrar sig över Sannfinländarnas nya finskhetsprogram som partiet lanserade i veckan. Sannfinländarna anser bl.a. att man bör slopa kraven på att personalen ska förstå svenska i välfärdsområden med klar finskspråkig majoritet. Svenskan bör också bli ett frivilligt ämne i skolan för finskspråkiga. Däremot bör svenskspråkiga barn läsa finska.

-Sannfinländarnas program är totalt förkastligt och kan tolkas som ett angrepp mot landets tvåspråkighet. Med de målsättningar som partiet har kan vi glömma all service på svenska i det här landet. Det är ytterst tråkigt att se hur Sannfinländarna resonerar men inte alls förvånande, säger en bestört Wickström.

Wickström påpekar att det är viktigt att värna om svenska språkets ställning i Finland. Med tanke på det tätare samarbetet med Sverige och övriga nordiska länder är det viktigt att värna om Finlands tvåspråkighet.

-Jag vill i stället att vi diskuterar hur vi kan stärka finskakunskaperna bland svenskpråkiga och vice versa. Med tanke på de nya välfärdsområdena hoppas jag i de tvåspråkiga välfärdsområdena se olika språkprogram med vilka vi kan uppmuntra till att använda det andra inhemska språket i arbetsvardagen, säger Wickström.