Suomen viennistä 40% kohdistuu EU-maihin. Tämä on huomattava osuus. Vapaa liikkuvuus niin ihmisten kuin vienninkin näkökulmasta on ollut Suomen taloudelle tärkeätä. Sisämarkkinat luovat meille kaikille mahdollisuuksia – niin yrittäjille kuin yksityishenkilöillekin.

Toimivista sisämarkkinoista on ollut Suomelle EU-historian aikana hyötyä. Kaikki varmasti muistavat Nokian nousun 1990-luvun loppupuolella. EU:n sisämarkkinat avasivat myös kyseiselle suomalaiselle ylpeyden aiheelle kasvun mahdollisuudet.

Jotta sisämarkkinat toimivat, vaatii se kestävää talouspolitiikkaa kaikilta jäsenmailta. Samalla on tärkeää, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan kaikkien jäsenmaiden osalta. Toimivan yhteistyön perustana on luottamus, jonka tulee sisämarkkinoiden kehittämisen yhteydessä toimia. Samalla meidän on huolehdittava valvonnan tarpeellisuudesta ja toimivuudesta.

Euromaiden tulee myös huolehtia taloudestaan. Tämä on edellytys toimiville sisämarkkinoille. Pankkien ottamat epäedulliset riskit eivät saa tulla eurooppalaisten veronmaksajien ja vastuullisten pankkien maksettavaksi. Myös aggressiivinen verosuunnittelu tulee saada kitkettyä.

Sisämarkkinoita tulee mielestäni EU:n näkökulmasta edelleen kehittää. Olisi tärkeää, että sähköisistä sisämarkkinoista tulee totta. Digitaalisessa palvelutarjonnassa ei saa olla vaihteluja jäsenmaiden kesken.

EU:n sisämarkkinat antavat meille suomalaisille paljon. Sen vuoksi on tärkeää, että me jatkamme vastuullista politiikkaa niiden jatkokehittämisen puolesta. Tätä meidän on myös vaadittava muilta jäsenmailta. Sisämarkkinoiden ulkopuolella oleminen ei ole Suomen etu nyt eikä tulevaisuudessa.