RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström listaa suoraan keinoja, jolla kalliita vuokralääkäripalveluita voitaisiin välttää hyvinvointialueilla. Wickström sanoo, että on tärkeää tehdä eri tasoisia toimia tilanteen helpottamiseksi.

-Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on haastava. Alueet lähtivät alirahoitteisena liikenteeseen osittain siitä syystä, että moni kunta ei ole budjetoinut sote-menoihin riittävästi ja lainsäädännöllä hyvinvointialueiden velvoitteita lisättiin. Sote-rahoitusmalli sisälsi myös omia epätarkkuuksiaan. Karu totuus on iskenyt nyt näpeille. Samaan aikaan meillä on pitkät hoitojonot, henkilöstöpula ja kasvavat menot inflaatiosta johtuen, sanoo Wickström.

Wickström sanoo, että hyvinvointialueiden tulisi nyt nopeasti lähteä yhdessä yksityisen sektorin palveluntarjoajien kanssa etsimään ratkaisuja kriisiytyneeseen tilanteeseen ja purkamaan hoitovelkaa. Henkilöstö vuokrauksen tarvetta voidaan vähentää.  Wickström muistuttaa, että Ruotsissa kyseistä toimintaa on tietyllä alueilla rajoitettu todella rajusti. Hänen mukaan olisi järkevämpää hankkia palveluita pidemmillä sopimuksilla ja suunnitellusti. Näin hätiköidyiltä ostoilta voidaan välttyä.

-Alihankinnan rajoitukset eivät myöskään mahdollista yksityisellä sektorilla joustavaa resurssien käyttöä, mikä on harmillista. Yleisesti ottaen tarvitsemme juuri julkisen ja yksityisen sektorin hyvää yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi.

-Hoitojonot ovat pitkiä mikä pahentaa henkilöstötilannetta ja jatkuva kiire kasvattaa henkilöstön työtaakkaa  Hyvinvointialueet eivät voi purkaa hoitojonoja, jos toimenpiteeseen liittyy anestesia, koska terveydenhuoltolaki ja järjestämislaki kieltää tuottamasta julkisella rahoituksella anestesiassa tehtäviä toimenpiteitä. Näin ollen hyvinvointialue ei voi käyttää ostopalveluita tai myöntää palveluseteleitä tällaisia toimenpiteitä varten, Wickström toteaa.

Wickstöm kertoo, että Suomessa voitaisiin keskustella myös Ruotsin tavasta, jossa lääkärin tulee valita, tekeekö hän töitä julkisella tai yksityisellä sektorilla.

-Tämä on tässä tilanteessa epärealistinen toteutettavaksi. On kuitenkin perusteltua keskustella erilaisista vaihtoehdoista tulevaisuutta silmällä pitäen. Nyt julkinen sektori ei työnantajana ole riittävän houkutteleva ja tähän on saatava muutos. Nykyinen henkilöstö vuokrauksen perustuva vuokratyölääkärimalli, pahentaa lääkäritilannetta ja lisää kustannuksia. Näin emme voi jatkaa vaan meidän tulee panostaa myös lääkäreiden ja muun henkilökunnan työviihtyvyyden vahvistamiseen julkisella sektorilla, sanoo Wickström.