Ensimmäiset aluevaalit käydään vajaan neljän viikon kuluttua 23. tammikuuta. Kyseiset vaalit ovat tärkeät, koska ensimmäinen Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto luo pohjan sille, miten tulevaisuudessa sote-palvelut meidän alueellamme järjestetään. 

Moni iäkkäämpi on ollut yhteydessä minuun näihin vaaleihin liittyen. Iäkkäät joutuvat useammin turvautumaan sote-palveluihin, joten huoli palveluiden tulevaisuudesta on suuri.

Mielestäni on tärkeää, että me alueena rupeamme aktiivisesti yhdessä ratkomaan haasteita vanhustenhuollossa. Meidän tulee varmistaa se, että jokaista vanhusta kohdellaan arvokkaasti.

On tärkeää, että lähipalvelut toimivat molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi. Palvelut omalla äidinkielellä ovat tärkeitä. Meidän seudullamme Raaseporin ja Lohjan sairaaloiden toimintakykyä tulee ylläpitää, jotteivät erikoissairaanhoidon palvelut ole liian kaukana.

Digitaaliset ja liikkuvat palvelut täydentävät hyvin nykyistä palvelukenttää, mutta on tärkeää muistaa, etteivät ne voi korvata fyysisiä palvelumuotoja. On syytä muistaa, että mitä kauempana palvelut ovat, sitä vaikeampaa on hakeutua niiden piiriin. Itse koen kannatettavana sitä ajatusta, että senioreille luodaan omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmä. Mahdollisuus käydä samalla tutulla lääkärillä luo turvallisuutta ja samalla voimme paremmin kokonaisvaltaisesti varmistaa oikea-aikaiset palvelut ikäihmiselle.

Mielestäni on tärkeää, että me voimme panostaa ennaltaehkäisyyn. Meidän tulee saada aikaan hyvä ja toimiva yhteistyö uuden hyvinvointialueen ja kuntien välille, jotta me kokonaisvaltaisesti voimme tukea ikäihmisen arvokasta elämää ja arkea. Kuntien tulee huolehtia mm. senioriliikunnasta ja muista yhteisöllisyyttä lisäävistä toiminnoista. 

Kotihoito on kasvussa ja mielestäni iäkkäillä on oltava mahdollisuus asua kotonaan niin kauan kuin itse haluavat ja pystyvät. Iäkkäille on oltava tarjolla erilaisia turvallisia asumispalveluja lähellä, kun ei enää pysty asumaan kotona. Omaishoitajat ovat yhteiskunnalle suuri resurssi ja arvostan henkilökohtaisesti suuresti omaishoitajien tekemää työtä. Meidän on huolehdittava siitä, että me kehitämme omaishoitajien tukipalveluja niin, että hyvinvointialueella on velvoite tarjota intervallihoitoa omaishoitajien työn helpottamiseksi. Omaishoitajien hyvinvoinnista tulee huolehtia.

Yksi suuri huolenaihe minulle on ikäihmisten kokema yksinäisyys, jota koronakriisi on vain pahentanut. Eri aktiviteettien järjestäminen yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, jotta ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä voitaisiin vähentää. On tärkeää, että myös ikäihmisten keskuudessa panostamme ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin.

Yksi keskeinen kysymys juuri vanhustenhuollossa on riittävä henkilöstömäärä. Meillä on Suomessa hoitajapula, johon on löydettävä ratkaisuja. Meidän on parannettava hoitohenkilökunnan työoloja sekä osallistettava koko henkilökunta, kun yhteistä henkilöstöpolitiikkaa muodostetaan. Hoitajien kuuluu tuntea arvostusta ja sen tulisi myös näkyä kannustavassa palkkauksessa.

Suomen väestö ikääntyy, joten panostukset vanhustenhoitoon ovat tärkeitä. Meidän tulee varmistua siitä, että ikäihmiset kokevat, että ikääntyminen on turvallista ja yhteiskunnasta löytyy tarvittava tukiverkko. 

Henrik Wickström
RKP:n varapuheenjohtaja
Inkoon kunnanhallituksen pj,
HUS:in hallituksen jäsen
Aluevaaliehdokas