Ingås kommunstyrelseordförande och SFP:s viceordförande Henrik Wickström hoppas att Ingå med sin djuphamn utreds som alternativ för placerandet av ett flytande LNG-terminalfartyg i Finland. 
Regeringen meddelade idag att Estland och Finland siktar på att bygga en gemensam flytande terminal för flytande naturgas, LNG, i Paldiski i Estland. Placeringsplatsen för LNG-terminalskeppet blir nånstans i södra Finland i där den kan kopplas till gasnätet. Det skulle vara av största vikt att skeppet skulle vara i funktion när nästa vinter kommer.
– Ingå har en djuphamn och geografiskt befinner sig Ingå nära Paldiski. Ingå uppfyller också kravet på att skeppet lätt ska kunna kopplas till gasnätet. Jag hoppas Ingå är med som alternativ då man utreder palceringsalternativ för den flytande terminalen, säger Wickström.