SDP:s riksdagsledamot Johan Kvarnström och SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickstörm har lämnat in ett skriftligt spörsmål angående kustbanan och dess utveckling till trafik- och kommunikationsminister Lulu Ranne (Sannf.).

Kvarnström och Wickström vill få noggrannare information om hur de 80 miljoner som reserverats för utvecklandet av kustbanan ska användas och ifall det kommer att användas för mötesplatser på sträckan mellan Karis och Köklax. Därtill vill ledamöterna veta allmänt hur regeringen kommer att stödja tågtrafiken på sträckan Helsingfros-Karis-Åbo samt ifall regeringen är redo att satsa statliga medel på närtågstrafik mellan Helsingfors och Hangö då detta blir möjligt under år 2024 eller senast då de nya mötesplatserna har stärkt Kustbanans kapacitet.

-Regeringen Orpo har också i samband med budgetrian 2023 fört fram Kustbanans utvecklingsplan på sträckan Karis-Köklax som ett av de projekt som ska framskrida snabbt. Det vore viktigt att investeringsprogrammets pengar till Kustbanan används till att öka kapaciteten längs Kustbanan. I praktiken behövs framför allt fler mötesplatser. I nuläget måste tågen vid trafikstörningar ibland stå och vänta på Ingå station, där de i övrigt tyvärr aldrig stannar, skriver ledamöterna i sitt skriftliga spörsmål.

-Det är fint och viktigt att satsningar på Kustbanan fortsätter under den här regeringsperioden. Efter förra periodens projekt med grundsanering finns nu möjlighet att sätta större fokus på att utveckla banan och stärka kapaciteten. Precis som den västnyländska regionala kustbanearbetsgruppen vill vi se satsningar som stärker banans kapacitet. Därtill ska blickarna riktas mot Kustbanan då närtågstrafiken utvecklas, säger Kvarnström.

-Kustbanan är en livsnerv för Västnyland. Det är viktigt att påskynda utvecklandet av kustbanan. Vi vill säkertställa att de 80 miljoner som reserveras för kustbanan riktas till åtgärder som höjer kapaciteten längs med kustbanan. Därför vill föra fram mötesplatserna som ett alternativ. Likaså är det viktigt att främja närtågstrafiken samtidigt som vi vill värna om fjärrtågstrafiken. Det är viktigt att det finns förbindelse mellan Karis och Åbo samt Karis och Helsingfors även i framtiden. Samtidigt måste vi jobba för en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors, säger Wickström.