Länsi-Uusimaa on saanut alkuvuoden aikana useita positiivisia elinkeinoelämäuutisia. Juuri ennen joulua Fortum ilmoitti tulevaisuuden suunnitelmistaan Inkoon Joddbölen alueella. Myös Koverharin satama Hangossa sai positiivisia uutisia alkuvuodesta, sillä Rauanheimo ilmoitti suunnitelmistaan satamassa Nord Stream -töiden jälkeen.

On erittäin hienoa, että Länsi-Uusimaa seutuna kiinnostaa suuria yrityksiä. Se kertoo seutumme vetovoimaisuudesta.

Koen kuitenkin, että tässä yhteydessä on erittäin tärkeätä nostaa esiin seutumme liikenne- ja infrastruktuurin kunto. Näiden kaikkien hankkeiden toteutuminen seudullamme tulee lisäämään painetta tie- ja rautatieverkostollemme. Infrastruktuurin tulee mielestäni ehdottomasti tukea elinkeinoelämää seudullamme.

Me tarvitsemme uutta otetta liikennehankkeiden edistämiseksi. Samalla meidän tulisi vahvemmin tuoda esiin omat tarpeemme. Viimeisten vuosien aikana mikään meidän seudullemme tärkeä hanke ei ole edennyt. Samalla meidän seutumme maantieverkostoon kohdennettuja määrärahoja on supistettu. Tämä ei ole hyvää kehitystä seudullemme.

Hanko-Hyvinkää -radan sähköistäminen on tärkeä infrahanke Länsi-Uudellamaalla. Asia on ollut esillä jo monia vuosia ja suunnitelmia sähköistämisestä on jo tehty. Ikävä kyllä hanketta ei olla saatu toteutettua.

Koskien henkilöliikennettä emme missään tapauksessa saa unohtaa rantarataa, jota ehdottomasti tulisi kehittää ainakin osittain kaksiraiteiseksi. Hanko-Hyvinkää – radan sähköistäminen yhdistettynä osittain kaksiraiteiseen rantarataan, avaisi uusia joukkoliikennemahdollisuuksia Länsi-Uudellamaalla.

Kantatie 51:stä ja valtatie 25:ta emme myöskään saa unohtaa. On tärkeätä, että näitä kahta tieosuutta saadaan kehitettyä siten, että liikenneturvallisuus tieosuuksilla saadaan paremmaksi. Samalla meidän on huolehdittava pienempien maanteiden kunnosta.

Tosiasia on, että toimiva infrastruktuuri on tärkeä osa elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämistä sekä yritysten toimintaedellytysten luomista. Nyt on tärkeätä, että me emme alueena enää jää ulkopuolelle infrastruktuurihankkeiden suhteen. Itse haluan vielä voimakkaammin korostaa liikenneasioissa alueellisen yhteistyön merkitystä. Yhdessä voimme saada enemmän aikaan.

Meidän seudullamme on paljon potentiaalia elinkeinoelämän näkökulmasta katsottuna. Tämän asian tulisi myös maan tulevan hallituksen Helsingin päässä huomioida. Mielestäni nyt on aika siirtyä puheista ja suunnitelmista tekoihin. Tätä muutosta varten tarvitsemme uutta otetta ja vahvan edustuksen eduskuntaan.

Henrik Wickström,
Kansanedustajaehdokas, RKP
Uusimaa