För några veckor sedan publicerade tidskriften Suomen Kuvalehti en artikel där man hade uppgjort en ranking över Finlands livskraftigaste kommuner. För Ingås del kunde man vara glad över resultatet då Ingå landade på en åttonde plats.

För att trygga en god livskraft i en kommun kräver det arbete på många olika fronter. Vi måste se till att ekonomin hålls i balans, närservicen fungerar, utbildningen är god och näringslivet har goda förutsättningar. Därtill måste man beakta kommuninvånarnas trivsel samt behovet för nytänkande.

För att vi framöver i Ingå ska kunna trygga men också utveckla vår livskraft kommer det att kräva goda förbindelser. Under de senaste åren har kollektivtrafiken dominerat den politiska diskussionen på många sätt och vis. En fungerande kollektivtrafik utgör en viktig del av kommunens livskraft. Goda förbindelser är viktiga för oss alla i olika åldrar.

Vi kan inte säga att vi kan vara nöjda med de förbindelser vi har i dagens läge. Situationen kunde vara sämre ifall vi inte arbetat under de senaste åren för att bevara flera av de bussturer vi har. Vi kan dock inte nöja oss med detta utan vi måste aktivt lobba för nya förbindelser trots den utmanande byråkratin.Vi måste se till att trafiken fungerar till huvudstadsregionen och inom Västnyland.