Det att Blastr Green Steel meddelade om viljan att skapa en fabrik som producerar så kallad grön stål är en fin nyhet. Det är en bra sak att man fått upp ögonen för Ingås och Västnylands potential.

Ingå har varit mer i offentligheten de senaste veckorna än tidigare under tiden jag varit politiskt aktiv. Den synlighet som kommunen fått är bra – nu vet alla vilka fantastiska förutsättningar för företagsverksamhet vi har i Västnyland. Det lönar sig att satsa här.

Våra chanser att lobba för trafikinvesteringar, som kustbanan, stamväg 51 och riksväg 25 blev betydligt starkare efter att Blastrs planer blev offentliga efter Helsingin Sanomats artikel. Jag har förra veckan redan pratat med NTM-centralens ledande tjänsteinnehavare som också såg det här som en bra chans att få nu finansiering för regionens behov.

Nyheterna är alltså i sig fina – men det handlar ännu bara om planer. Finansieringen är oklar och bolaget är nytt. Det finns frågetecken kring infrastrukturen och tillgången till tillräcklig energi för fabrikens behov.  Tidtabellen för projektet är ambitiöst och det får inte resultera i det att demokratiska processer försummas.

Frågetecknena är alltså flera och många av frågorna behöver lösas nationellt, inte av oss lokalt eller i regionen. Marken som fabriken skulle placeras på ägs av Fortum. För kommunens del handlar det om att få ett markanvändningsavtal och sen arbeta med planläggningen. För att det här ska komma igång anser jag som lokal beslutsfattare att det är viktigt att vi får svar på våra frågor. Vi pratar om ett omfattande projekt som också kräver demokratiska processer där invånarna måste få säga sitt. Ett första öppet infotillfälle ordnas den 18.1 på Wilhelmsdal i Ingå så att vi får dialogen igång.

Det gäller för oss som kommun att vara noga i hur vi agerar. Personligen träffade jag företagets representanter för första gången hösten 2021. Redan då lyfte jag fram behovet av tillräcklig info och fakta och en öppen dialog för att projektet ska ha en möjlighet att lyckas.

Det gäller för kommunen att ha is i magen. Ingå och Västnyland intresserar och jag skulle inte vara överraskad ifall vi hör om fler etableringar i Ingå. Den gröna omställningen är ett faktum globalt och i Finland har vi goda förutsättningar att få dylika investeringar.

I Ingå fortsätter vardagen. För oss politiker är det viktigt att minnas det. Vi måste våra lösa våra utmaningar inom småbarnspedagogiken och satsa på våra unga. Vår kollektivtrafik ska klara sig genom stigande energipriser och vi måste främja förmånligt boende för unga, familjer och seniorer. Visioner för hur samhället kunde utvecklas ifall Blastrs planer blir av ska göras men parallellt ska våra akuta utmaningar problem lösas. Det här kräver hårt arbete av både tjänsteinnehavarna och politikerna.

Vi ska vara glada för den här möjligheten. Vi behöver fler jobb till Västnyland. En dylik etablering skulle medföra även annan företagsverksamhet. Det skulle locka nya invånare till hela regionen samt trygga vår tillgång till närservice. Nu är vi ändå bara i startgroparna så det gäller att ha is i magen och förhålla sig till dessa planer med realism samtidigt som vi kan vara positiva för visat intresse. Oberoende hur det går så gäller det att utveckla regionen, tillsammans!