Kustbanan är en av få bansträckor som nämns i det pinfärska regeringsprogrammet som ska debatteras i riksdagen den här och nästa vecka. Kustbanan är en viktig trafikkorridor för hela Västra Nyland. Att den ska grundsaneras och utvecklas är en fin nyhet för hela regionen. Det handlar om ett av de enskilt största infrastrukturprojekten i hela regeringsprogrammet. 

I samband med offentliggörandet av regeringsprogrammet kunde vi också få höra att de första delarna av den nya ELSA-banan mellan Helsingfors och Åbo ska byggas. Jag har motsatt mig den här banan och gör det fortfarande. Därför anser jag att det är bra att den här regeringen inte förbinder sig till att bygga hela banan. Nu utvecklas bansträckan Esbo-Lojo som gynnar pendlingen mellan Lojo och Helsingfors samt sträckan mellan Kuppis och Salo, längs med den befintliga kustbanan vilket kommer att gynna kapaciteten längs kustbanan, och vara till fördel för oss i västnyland.

I det rådande läget, med en kommande statsminister från Åbo är det är bra att vi lyckades förhandla till oss investeringsanslag till kustbanan. De stora banprojekten, som ELSA-banan, är populära i flera av de stora partierna. Vi behöver snabbt få igång planeringen av allt som nu ska göras längs med kustbanan. Kustbanan har inte prioriterats, under den förra regeringen var det svårt att få igång någon som helst planering eftersom man valde att prioritera de stora banprojekten. Nu i våras körde kustbanans behovsutredning igång och den ska slutföras i höst. Det är viktigt att vi gör förbättringar direkt på kustbanan som stärker banans grundläggande infrastruktur. Därtill skulle det vara viktigt att få en mötesplats för tågen mellan Karis och Sjundeå. Det här skulle bidra till en ökad kapacitet. 

Utvecklandet av kustbanan kommer att ge livskraft till regionen. Jag hoppas att alla kommuner ser den här möjligheten. Om allt går bra kan till exempel Ingå station öppnas igen och vi kan få direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö. Det kräver en gemensam vision kring hur vi ser på den framtida trafiken. Jag hoppas att vi kan få fler tåg att åka längs med kustbanan vilket skulle gynna alla kommuner, samtidigt ska vi se till att pendlingen från Karis till både Helsingfors och Åbo fungerar. 

Det att kustbanan nu prioriteras av regeringen har dessvärre hamnat i skuggan av övriga nyheter. Kustbanan har inte heller funnits med i Trafikledverkets framtidsplaner. Vi har all orsak att vara glada över det här i vår region. Det är inte en självklarhet att man satsar på vår viktiga tågbana.

Nu finns det en möjlighet att utveckla en mer fungerande bansträcka som stärker regionens tillväxt.


Henrik Wickström 
Riksdagsledamot, SFP
Kommunstyrelsens ordförande, Ingå