Statsminister Petteri Orpos regerings budgetförslag presenterades i tisdags. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser flera goda satsningar för Västnyland i programmet. Han är speciellt glad över formuleringen angående kustbanan.

-Kustbanans planering för delen Karis-Köklax ska prioriteras. Beslutet om finansieringen ska tas år 2024. Det här ger fart på utvecklingen och jag hoppas att det bidrar till en ökad tågtrafik på sikt, säger Wickström.

Därtill har regeringen bestämt att bevilja 2,5 miljoners finansieringsfullmakt till Koverhar hamn i Hangö för fördjupningen av farleden.

-Det är bra att den här hamnen utvecklas även ur ett beredskapsperspektiv, säger Wickström.

I samband med regeringsprogrammet beslöt regeringspartierna om att grunda ett så kallat kompetenscenter kring Raseborgs och Borgå sjukhus. Enligt Wickström har inte detta glömts bort utan det kommer att behandlas senare. Han vill se ekonomiska resurser riktade till den här verksamheten.

-Jag anser att det är bra att vi även äntligen får räddarutbildningen igång på svenska och att den svenskspråkiga utbildningen placeras i Helsingfors. Det är viktigt för att trygga tillgången på service på svenska, säger Wickström.

-I budgetförslaget vill man satsa på att främja företagsamhet och sysselsättningen. Likaså satsar vi nu på grundskolan, säger Wickström.