HUS sammanslutningens styrelse sammanträder inkommande måndag till möte. På föredragningslistan finns Raseborgs sjukhus framtidsutsikter. HUS tjänsteledning föreslår att 24/7 allmänläkarjouren stängs under hösten, för att förbereda en överföring av jouren till välfärdsområdet. Enligt tidigare beslut kommer jouren att överföras till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2025. HUS har haft speciallov att av social- och hälsovårdsministeriet till 31.12.2024.

Karin Cederlöf, SFP:s representant i HUS sammanslutningens styrelse, och SFP:s riksdagsledamot och styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström är upprörda över förslaget.

Det här går stick i stäv med alla tidigare diskussioner. Planen hittills har varit att välfärdsområdet beslutar om hur man ordnar jourverksamheten framöver. Det har inte varit tal om att HUS kör ned jouren under hösten. Välfärdsområdet har inte ännu hunnit fatta beslut om jourens framtid. Därmed överträder HUS sina befogenheter om HUS börjar dra upp linjer för hur välfärdsområdet ska ordna jouren. Vi i SFP har för vår del hela tiden framhållit att jouren bör fortsätta som förut, oberoende av om arrangören är HUS eller välfärdsområdet. Jag kan inte omfatta det här förslaget, säger Karin Cederlöf.

-Det är anmärkningsvärt att HUS tjänsteinnehavare motiverar sitt beslut med den av tjänsteinnehavare gjorde sjukhusrapport som inte än politiskt godkänts. Man ser klart att det finns en vilja att konstant minska HUS närvaro vid sjukhuset. Jag vill att välfärdsområdet ska få säga sitt angående jouren innan HUS gör några beslut. Den frågan är olöst än och saknar politiska beslut. Vi borde skapa en helhetsbild av läget så att det inte sker kortsiktiga beslut som kommer att leda till en elak dominoeffekt där allt mer service dras in, konstaterar Wickström.

Så väl Cederlöf och Wickström hoppas att det finns stöd för jouren i HUS men även  senare i välfärdsområdet.

-Vi inom SFP gör allt på alla nivåer för at jouren ska bevaras och närservicen ska tryggas, konstaterar de båda.